PL

wyrwać się {czasownik zwrotny dokonany}

volume_up

Przykłady użycia - "wyrwać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNawet najbardziej wyrafinowani spośród nas są bezsilni by wyrwać się z tego kręgu.
Even the most sophisticated among us seem powerless to break this cycle.
PolishJest to błędne koło, z którego bardzo trudno im się wyrwać.
This is a vicious circle from which it is very difficult for them to escape.
PolishUdało jej się wyrwać z błędnego koła i wkroczyć na drogę powodzenia.
She's moved out of a vicious cycle and into a virtuous cycle.
PolishTak więc zdecydowałem się wyrwać drobny włosek z mojej twarzy.
So what I decided to do is to pluck fine hair out of my face.
PolishLiteratura pozwoliła mu wyrwać się z otoczenia.
Literature allowed him to transcend his surroundings.
PolishJedynie poprzez uporanie się z historią możemy rzeczywiście wyrwać się z niewoli narzuconej przez dawne reżimy.
Only by reconciling ourselves to history can we truly break away from the bonds imposed by the regimes of the past.
PolishI mówię do nich: "Słuchajcie, jest tu młoda dziewczyna, która ma szanse na to, by się stąd wyrwać i jechać do Ameryki".
And I said to them, "Look, there's a little girl who has a tiny chance of getting out of here and going to America."
PolishŚledząc przypadek Dai Manju zobaczyliśmy, że udało jej się wyrwać z błędnego koła na drogę powodzenia.
And over the years, as we followed Dai Manju, we were able to see that she was able to move out of a vicious cycle and into a virtuous cycle.
Polishwyrwać się ze zwykłego miejsca pobytu
PolishChcecie się stąd wyrwać?
PolishKażdy, kto ma szansę wyrwać się spod jego dyktatury, podejmuje taką próbę, a część z tych ludzi jest w stanie lepiej ułożyć sobie życie gdzieś indziej.
Anyone with a chance of fleeing his dictatorship does so, and some are able to build a better life for themselves elsewhere.
PolishChcemy wyrwać się ze schematu, w którym wszystkie pomysły mają ludzie młodzi, a całą władzę ludzie starzy, którzy decydują, czym zajmuje się nauka.
We want to get out of this thing where the young people have all the ideas, and the old people have all the power and decide what science gets done.
PolishChociaż żadne państwo członkowskie nie może wyrwać się spod wpływu podwyżek cen, niektóre kraje znajdują się w szczególnie bezbronnym położeniu.
Although not a single Member State can pull itself out from under the impact of price increases, some countries are in a particularly defenceless situation.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wyrwać się"

się zaimek
wyrwać czasownik
opróżnić się czasownik
English
opróżniać się czasownik
English
zapaść się czasownik
udawać się czasownik
English
zapadać się czasownik
udać się czasownik
English
przepalać się czasownik
English