PL

wyrwać {czasownik dokonany}

volume_up
Jenny wiedziała, że jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji to wyrwać chore zęby.
Jenny realizes that the only solution is to pull out the bad teeth.
How much to pull out the one that's hurting?
Koko oskarżyła go raz o wyrwanie zlewu ze ściany.
Koko once blamed her pet kitten for ripping a sink out of the wall.
wyrwać (też: wyrywać)
wyrwać (też: wyrywać)

Przykłady użycia - "wyrwać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNawet najbardziej wyrafinowani spośród nas są bezsilni by wyrwać się z tego kręgu.
Even the most sophisticated among us seem powerless to break this cycle.
PolishJenny wiedziała, że jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji to wyrwać chore zęby.
Jenny realizes that the only solution is to pull out the bad teeth.
PolishAzaż jakim sposobem mogli bogowie narodów ziemskich wyrwać ziemię swoję z ręki mojej?
Were the gods of the nations of the lands in any wise able to deliver their land out of my hand?
PolishJednakże teraz dysponujemy nowym, śmiałym rozwiązaniem mogącym wyrwać nas z tego brudu.
But now there is a bold new solution to get us out of this mess.
PolishJest to błędne koło, z którego bardzo trudno im się wyrwać.
This is a vicious circle from which it is very difficult for them to escape.
PolishTy wiesz, żem niepobożnie nie poczynał; wszakże nie jest, ktoby mię miał wyrwać z rąk twoich.
Although thou knowest that I am not wicked, And there is none that can deliver out of thy hand?
PolishMusimy się z niego wyrwać i poszukać rzeczywistych rozwiązań, a nie tylko bezużytecznych propozycji.
You must come out from this muddle and look for real solutions, not just useless proposals.
PolishUdało jej się wyrwać z błędnego koła i wkroczyć na drogę powodzenia.
She's moved out of a vicious cycle and into a virtuous cycle.
PolishTak mówi król: Niech was nie zwodzi Ezechyjasz; bo was nie będzie mógł wyrwać z ręki mojej.
Thus saith the king, Let not Hezekiah deceive you; for he will not be able to deliver you out of his hand:
PolishTak więc zdecydowałem się wyrwać drobny włosek z mojej twarzy.
So what I decided to do is to pluck fine hair out of my face.
PolishKto jest w stanie 'wyrwać dla siebie wystarczająco dużo ze świata?
PolishOn po prostu chce wyrwać i zasiąść w przysłowiowym 'pierwszym rzędzie'.
PolishTo był ktoś siedzący sobie gdzieś manipulując tym systemem, i wykorzystujący religię, żeby dostać to co chcą nam wyrwać.
So realizing the truth gave me a position to choose: should I continue to hate, or let it go?
PolishLiteratura pozwoliła mu wyrwać się z otoczenia.
Literature allowed him to transcend his surroundings.
PolishJedynie poprzez uporanie się z historią możemy rzeczywiście wyrwać się z niewoli narzuconej przez dawne reżimy.
Only by reconciling ourselves to history can we truly break away from the bonds imposed by the regimes of the past.
PolishI mówię do nich: "Słuchajcie, jest tu młoda dziewczyna, która ma szanse na to, by się stąd wyrwać i jechać do Ameryki".
And I said to them, "Look, there's a little girl who has a tiny chance of getting out of here and going to America."
PolishŚledząc przypadek Dai Manju zobaczyliśmy, że udało jej się wyrwać z błędnego koła na drogę powodzenia.
And over the years, as we followed Dai Manju, we were able to see that she was able to move out of a vicious cycle and into a virtuous cycle.
PolishI, a tak, jeśli chcieliście, mógł was ostrzyc - krótko po bokach, długo z tyłu - i przy okazji - wyrwać ząb.
And, oh yes, if you wanted, he would give you a haircut -- short on the sides, long in the back -- and pull your tooth while he was at it.
Polishwyrwać się ze zwykłego miejsca pobytu
PolishBo oto lubo Bóg nasz, którego my chwalimy, (który mocen jest wyrwać nas z pieca ogniem pałającego, i z ręki twojej, o królu
If it be [so], our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace; and he will deliver us out of thy hand, O king.