PL

wyruszyć {czasownik}

volume_up
1. ogólne
Dziś dowiedzieliśmy się, że w przyszłym miesiącu Parlament Europejski wyruszy w swoją comiesięczną wędrówkę do Strasburga kosztem miliardów euro z kieszeni podatnika.
We have today discovered that next month the European Parliament will once again embark upon its monthly trek to Strasbourg at a cost of billions of euros to the taxpayer.
wyruszyć (też: wyruszać)
wyruszyć (też: wyruszać)
2. "do Paryża"
wyruszyć (też: wyruszać)
volume_up
to set out {czas.} (for Paris)
Liczne zagraniczne ekipy, w tym z Japonii, Tajwanu, Korei i Australii już tam są lub mają lada chwila wyruszyć do Chin.
Numerous foreign teams including those from Japan, Taiwan, Korea and Australia are already there, or are about to set out for China.
Jestem mieszkańcem kraju, z którego wyruszył badacz Antarktyki Bellingshausen.
I am a native of the country from which the Antarctic explorer Bellingshausen set out.

Przykłady użycia - "wyruszyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAle dzięki założeniom mogli wyruszyć w nieznane z rozwagą.
But based on the positions, they took the educated leap of faith to do so.
PolishI musimy być gotowi wyruszyć w każdej chwili do tych strasznych miejsc, rozumiecie, które myślimy, że znamy.
And we have to be able to go into scary places where we may, you know, we think we know.
PolishPołowa z nich zdezerterowała, aby wyruszyć na poszukiwanie złota.
PolishWydaje się, że to dobra okazja, żeby wyruszyć na szczyt.
This looks like a good chance to go for the summit.
PolishNie musimy wyruszyć w kosmos, aby znaleźć odpowiedź.
We don't need to go to space to answer that question.
PolishAle to dało mi nową szansę: byłam już czeladnikiem i mogłam wziąć swoją sakwę i wyruszyć w świat.
So this gave me the possibility because now I was a journeyman, and journeymen also take their satchel and go to see the world.
PolishLiczne zagraniczne ekipy, w tym z Japonii, Tajwanu, Korei i Australii już tam są lub mają lada chwila wyruszyć do Chin.
Numerous foreign teams including those from Japan, Taiwan, Korea and Australia are already there, or are about to set out for China.
PolishIstnieją dwa sposoby, żeby się nie spóźniać: albo należy wyruszyć w drogę dostateczne wcześnie, albo należy poprawić stan sieci transeuropejskich.
There are two ways to avoid being late: either by setting off earlier or by improving the trans-European networks.
PolishA mrówki czekające przy wyjściu gniazda kontaktują się z powracającymi, aby zdecydować czy wyruszyć na kolejne zadanie.
And the ants that are waiting just inside the nest entrance to decide whether to go out on their next trip, are contacting the ants coming in.
PolishZamiast tego chcę, żebyście byli cali, nienaruszeni i funkcjonowali na tyle, żeby wyruszyć i ratować świat, po tym jak zdecydujecie, że musicie to zrobić.
What I want instead, is for you to be whole, intact, and functional enough to go out and save the world, after you've decided you need to do it.
PolishPoseł Cappato powiedział już, dlaczego musimy opuścić jutro nasze tutejsze stanowiska pracy i pospiesznie wyruszyć na aktywistyczną walkę z ruchem oporu wobec Europy i demokracji.
Mr Cappato has already said why tomorrow we will leave our work here, to rush to an activist fight of European and democratic resistance in our country.