"wyrokować" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyrokować" po angielsku

PL

wyrokować {czasownik niedokonany}

volume_up

Przykłady użycia - "wyrokować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishUważamy jednak, że trudno byłoby wyrokować ogólnie na temat art. 9 porozumienia z Kotonu.
However, we consider that it would be difficult to make an across-the-board judgement regarding Article 9 of the Cotonou Agreement.
PolishNie jesteśmy tu dzisiaj po to, aby wyrokować o faktycznej niewinności lub winie Julii Tymoszenko.
author. - Mr President, we are not here today to judge the actual innocence or guilt of Yulia Tymoshenko.
PolishDlatego też jeśli ci po lewej muszą za wszelką cenę pochopnie wyrokować co do metod rządu, uważam to za całkowicie bezzasadne.
Therefore if those on the left must at all costs make a premature judgment on a government's methods, I believe it to be entirely illegitimate.
PolishTrudno też wyrokować na podstawie jednego czy dwóch lat przyspieszenia wzrostu wydajności pracy, że będziemy mieli do czynienia ze stałym wysokim tempem wydajności pracy.
It is also hard to predict that constant high efficiency in the workplace will be achieved, on the basis of one or two years in which efficiency has increased.