"wyrazy uznania" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyrazy uznania" po angielsku

PL

wyrazy uznania {niemęskoosobowy}

volume_up
wyrazy uznania (też: wzmianki)

Przykłady użycia - "wyrazy uznania" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishSkładam wyrazy uznania sprawozdawczyni.
- (IT) Madam President, ladies and gentlemen, my compliments to the rapporteur.
PolishSkładam wyrazy uznania sprawozdawcy, Cemowi Özdemirowi.
(NL) Madam President, my compliments too to the rapporteur, Cem Özdemir.
PolishDlatego składam jej pełne wyrazy uznania za dobrze wykonaną pracę.
For this reason I would like to give my warm appreciation for a job well done.
PolishNa wstępie składam sprawozdawcy wyrazy uznania za doskonałą pracę.
(DE) Mr President, first, my compliments on the rapporteur's splendid work.
PolishMoje wyrazy uznania dla posłów, którzy pracowali nad tymi dokumentami.
My compliments to those Members who have worked on this dossier.
PolishJeszcze raz przekazuję panu wyrazy uznania.
You then need to find a specific charger of a specific make and model.
PolishSkładam wyrazy uznania dla Satu Hassi i sprawozdawców pomocniczych.
My compliments to Satu Hassi and the shadow rapporteurs.
Polish(NL) Pragnę powtórzyć te wszystkie wyrazy uznania, które już były kierowane do naszego posła sprawozdawcy.
(NL) I should like to echo all the compliments that have already been paid to our rapporteur.
PolishSkładam wyrazy uznania negocjatorom Unii Europejskiej za pomyślne prowadzenie tych jakże trudnych negocjacji.
I pay tribute to the EU negotiators for successfully pursuing what are very difficult negotiations.
PolishChciałbym ponadto przekazać wyrazy uznania Jeanowi-Claudowi Junckerowi za jego pracę; i za pańską pracę.
Furthermore, I should also like to pay tribute to the work of Jean-Claude Juncker, and to your own work.
Polish(NL) Moje wyrazy uznania dla pana Goepel'a za wykonaną pracę.
PolishPrzede wszystkim składam wyrazy uznania dla sprawozdawcy.
PolishZ tego tytułu należą się panu nasze szczere wyrazy uznania.
PolishChciałabym również złożyć wyrazy uznania dla pana Kaia Eide'a, którego znam od wielu lat i który jest wspaniałym człowiekiem.
I can also praise Mr Kai Eide, whom I have known for many years, who is an excellent person.
PolishJestem dumny, że w imieniu delegacji brytyjskich konserwatystów mogę złożyć wyrazy uznania dla odważnego człowieka.
On behalf of the British Conservative delegation, I am proud to deliver a tribute to a courageous man.
PolishSkładam także wyrazy uznania, podobnie jak to czynili państwo posłowie, organizacjom pozarządowym i ludziom będącym na miejscu.
I also pay tribute, as honourable Members have done, to the NGOs and to the people on the ground.
PolishJeszcze raz chciałabym złożyć państwu wyrazy uznania za to, że jesteście tu dzisiaj i tak otwarcie mówicie o pojednaniu.
Once again, I can only pay tribute to you for being here today and speaking so openly for reconciliation.
PolishWyrazy uznania za wykonaną przez sprawozdawcę pracę.
Polishzanim rozpocznę, chciałbym złożyć wyrazy uznania dla jednego z moich przedmówców, pana posła Jima Allistera.
- Madam President, before I begin, may I just pay tribute to the previous speaker, Jim Allister.
PolishDlatego muszę złożyć wyrazy uznania dla sprawozdawcy, pana posła Ehlera, który, wykonując swoją pracę, zachował otwarty umysł.
That is why I must pay homage to the rapporteur, Mr Ehler, who approached his work with an open mind.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wyrazy uznania"

godny uznania przymiotnik
dowód uznania rzeczownik
wyrazy złożone rzeczownik
English
wyrazy łączące rzeczownik
według uznania
nie wyrażać uznania czasownik