PL

wyrażający {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wyrażający
I pamiętajmy o tym, wyrażając tę satysfakcję, która dzisiaj na tej sali panuje.
Let us remember this when expressing the satisfaction that is so widespread in this Chamber today.
Chciałbym też powitać ją, wyrażając nasze nadzieje.
I should also like to welcome it by expressing our hopes.
Pragnę zakończyć wypowiedź wyrażając nadzieję, że zostaną również spełnione pozytywne oczekiwania w stosunku do tej dyrektywy.
I wish to conclude by expressing the hope that the positive expectations arising from the directive will also be met.

Przykłady użycia - "wyrażający" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDla mnie jest to język, wyrażający rzeczy niematerialne, będącym głosem historii i pozbawionych głosu ludzi.
And it is, for me, a language which expressed the intangible, and gives voice to people and stories without.
PolishDzięki stabilnemu procesowi liberalizacji i zbliżeniu przepisów nastąpił wzrost obrotów handlowych, wyrażający się dwucyfrowymi wskaźnikami.
Trade has increased at double-digit rates aided by a steady process of liberalisation and regulatory convergence.
PolishSpołeczny wymiar przedmiotowego sprawozdania, wyrażający się troską o młodych ludzi z środowisk mniej uprzywilejowanych, jest godny pochwały.
The social side of this report, shown in its concern for young people coming from disadvantaged environments, is commendable.