"wyrąb" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyrąb" po angielsku

EN
PL

wyrąb {męski}

volume_up
1. ogólne
wyrąb
volume_up
logging {rzecz.} (of trees)
Wiem, że nielegalny wyrąb lasów jest tylko wierzchołkiem góry lodowej.
I know that illegal logging is just the visible tip of the iceberg.
W rezolucji Lewicy wskazano również, że nielegalny wyrąb ma związek z poziomem ubóstwa w zainteresowanych krajach.
The Left's resolution also points out that illegal logging is related to poverty levels in the countries concerned.
Nielegalny wyrąb lasu to ogromny problem, zarówno dla środowiska, jak i z gospodarczego oraz społecznego punktu widzenia.
Illegal logging is a huge problem, both in terms of the environment and from an economic and social point of view.
Bardzo ważną sprawą jest zapewnienie lepszych szkoleń dla tych, którzy prowadzą wyrąb, by zapobiegać przedwczesnym zniszczeniom w trakcie wyrębu.
Something that is very important is better training in logging work in order to avoid premature damage during clearing.
Ale z kolei twierdzi, że UE nie dość rygorystycznie traktuje kraje, w których przeprowadza się wyrąb lasów deszczowych w celu pozyskiwania terenów do hodowli bydła.
Yet they see the EU failing to be rigorous in dealing with countries where they are clearing rain forests to raise cattle.
2. Leśnictwo
wyrąb
volume_up
fell {rzecz.} [Amer.]
Obecnie wyrąb tych lasów odpowiada za 20% globalnej emisji dwutlenku węgla.
Currently the felling of these forests is responsible for 20% of global carbon emissions.
3. "drzew"
wyrąb
Obecnie wyrąb tych lasów odpowiada za 20% globalnej emisji dwutlenku węgla.
Currently the felling of these forests is responsible for 20% of global carbon emissions.

Przykłady użycia - "wyrąb" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishObecnie wyrąb tych lasów odpowiada za 20% globalnej emisji dwutlenku węgla.
Currently the felling of these forests is responsible for 20% of global carbon emissions.
PolishWiem, że nielegalny wyrąb lasów jest tylko wierzchołkiem góry lodowej.
I know that illegal logging is just the visible tip of the iceberg.
PolishRazem z nimi doprowadził do ponownego zalesienia ponad 25 obszaru zniszczonego przez wyrąb.
Together, he's led the reforestation of over 25 percent of the land that had been destroyed by the loggers.
PolishW rezolucji Lewicy wskazano również, że nielegalny wyrąb ma związek z poziomem ubóstwa w zainteresowanych krajach.
The Left's resolution also points out that illegal logging is related to poverty levels in the countries concerned.
PolishNielegalny wyrąb lasu to ogromny problem, zarówno dla środowiska, jak i z gospodarczego oraz społecznego punktu widzenia.
Illegal logging is a huge problem, both in terms of the environment and from an economic and social point of view.
PolishProwadzony na szeroką skalę wyrąb lasów tropikalnych jest napędzany niezaspokojonym apetytem na produkty, które zdobią nasze domy.
The widespread removal of tropical timber is driven by an insatiable appetite for products to grace our homes.
PolishBardzo ważną sprawą jest zapewnienie lepszych szkoleń dla tych, którzy prowadzą wyrąb, by zapobiegać przedwczesnym zniszczeniom w trakcie wyrębu.
Something that is very important is better training in logging work in order to avoid premature damage during clearing.
PolishNielegalny wyrąb lasu ma również skrajnie negatywne następstwa dla ludności rdzennej, dla bioróżnorodności i pod względem zmian klimatu.
Illegal logging also has extremely negative consequences for indigenous peoples, for biodiversity and in terms of climate change.
PolishAle z kolei twierdzi, że UE nie dość rygorystycznie traktuje kraje, w których przeprowadza się wyrąb lasów deszczowych w celu pozyskiwania terenów do hodowli bydła.
Yet they see the EU failing to be rigorous in dealing with countries where they are clearing rain forests to raise cattle.
PolishWażne jest, by zarówno Unia Europejska, jak i nasze kraje partnerskie poparły te dobrowolne umowy o partnerstwie, jako że nielegalny wyrąb lasów jest problemem nas wszystkich.
It is important that both the European Union and our partner countries endorse the VPAs, since illegal logging is a problem for all.
PolishNajnowsze problemy obejmują znikanie ludzi, którzy są więzieni bez wyroku, wysoki poziom korupcji, nielegalną konfiskatę ziemi i nielegalny wyrąb lasów.
The latest problems include people disappearing, people being imprisoned without trial, high levels of corruption, illegal land-grabbing and illegal logging.
PolishJednocześnie należy pamiętać, że rzadko kiedy to problem sam w sobie - w tym przypadku nielegalny wyrąb lasów - stwarza warunki dla handlu drewnem nielegalnie pozyskanym.
At the same time, it is important to remember that it is rarely the problem itself, in this case illegal logging, that creates the conditions for trade in illegal timber.
Polish. - (SV) Nielegalny wyrąb i wylesianie powodują poważne szkody w środowisku i panuje powszechna zgoda co do tego, że należy ograniczyć wycinkę delikatnych lasów tropikalnych.
in writing. - (SV) Illegal logging and deforestation are causing serious damage to the environment, and there is general agreement that the clearance of sensitive tropical forests must be reduced.