PL

wyrównawczy {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wyrównawczy
Niestety, jak dotąd pakiet wyrównawczy nie dotarł całkowicie ani do rolników, ani do usługodawców.
Unfortunately, to date the compensation package has not filtered fully down to either farmers or contractors.
Wymóg, aby wyrównawczy czas odpoczynku był przydzielany od razu, może powodować trudności z organizacją pracy, szczególnie w sektorach, w których brakuje rąk do pracy.
The requirement that compensatory rest time be granted immediately may cause problems with the organisation of work, especially in sectors with labour shortages.

Przykłady użycia - "wyrównawczy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNiestety, jak dotąd pakiet wyrównawczy nie dotarł całkowicie ani do rolników, ani do usługodawców.
Unfortunately, to date the compensation package has not filtered fully down to either farmers or contractors.
PolishWymóg, aby wyrównawczy czas odpoczynku był przydzielany od razu, może powodować trudności z organizacją pracy, szczególnie w sektorach, w których brakuje rąk do pracy.
The requirement that compensatory rest time be granted immediately may cause problems with the organisation of work, especially in sectors with labour shortages.
PolishJeśli wysokość takich świadczeń w kraju, w którym pracujesz, jest wyższa, to kraj ten powinien wypłacić Ci dodatek wyrównawczy pokrywający tę różnicę.
If the amount of corresponding benefits in the country where you work is higher, the country where you work should pay a supplement corresponding to the difference between both benefits.