PL

wyprzeć {czasownik dokonany}

volume_up
1. ogólne
volume_up
to displace {czas.} (competitor, leader)
W wyniku podania niektórych leków po zastosowaniu sugammadeksu może teoretycznie mieć miejsce wyparcie rokuronium lub wekuronium z kompleksu z sugammadeksem.
Due to the administration of certain medicinal products after sugammadex, theoretically rocuronium or vecuronium could be displaced from sugammadex.
volume_up
to eject {czas. przech.} [pot.] (throw out)
wyprzeć (też: wypierać)
volume_up
to supersede {czas.} (set aside as inferior)
Nie wolno dopuścić, by wyparł on wszystko inne.
It must not be allowed to supersede everything else.
wyprzeć
2. Żegluga
wyprzeć (też: wypierać)
W wyniku podania niektórych leków po zastosowaniu sugammadeksu może teoretycznie mieć miejsce wyparcie rokuronium lub wekuronium z kompleksu z sugammadeksem.
Due to the administration of certain medicinal products after sugammadex, theoretically rocuronium or vecuronium could be displaced from sugammadex.

Przykłady użycia - "wyprzeć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrzybyłem, by powiedzieć Wam, że czas położyć temu kres, że rywalizację musi zastąpić współpraca, że negocjacje muszą wyprzeć wojenną retorykę.
I came here to tell you that we must put an end to those times, that cooperation must replace rivalry, and that negotiations must prevail over the rhetoric of war.
PolishNie taki system powinniśmy wprowadzać, system zbiurokratyzowanej Europy i olbrzymich korporacji wielonarodowych, które chcą podbić Włochy i wyprzeć nasze przedsiębiorstwa.
This is not the system we should be bringing in, with a bureaucratic Europe and major corporations and multinationals that want to invade Italy and overpower our enterprises.
PolishOdpowiedź: lobbing ze strony wielkich koncernów farmaceutycznych, które dostrzegły sposobność, by wyprzeć małych zielarzy z rynku - do czego doszło właśnie w moim okręgu wyborczym.
Answer: lobbying by some large pharmaceutical corporations, which saw the opportunity to put small herbalists out of business - something that has now happened all over my constituency.

Synonimy (polski) dla "wyprzeć się":

wyprzeć się