"wypróbowany" - angielskie tłumaczenie

PL

"wypróbowany" po angielsku

EN
EN
EN
PL

wypróbowany {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up

Przykłady użycia - "wypróbowany" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishIstniejąca ustawa zasadnicza jawiła się jako dobrze znany, wypróbowany parasol, pod którym można było się skryć.
The Basic Law was a familiar, tried and tested framework to which recourse could be made.
PolishPodburzają oni przeciwko sobie grupy etniczne w wypróbowany już sposób, poprzez wzniecanie niepokojów i nieufności.
They are setting the ethnic groups against each other in the tried and tested manner by fomenting anxiety and mistrust.
PolishCo się tyczy systemu handlu uprawnieniami do emisji, jest to po prostu najbardziej rozpowszechniony i wypróbowany system.
As far as the emissions-trading system is concerned, it is, when all is said and done, the best-known and the time-tested system.
PolishSystem ten został już wypróbowany oraz wdrożony przez niewielką liczbę państw członkowskich i chociaż wdrożenie jest dopiero w fazie próbnej, dało ono doskonałe wyniki.
This system has already been trialled and implemented, although by only a small number of Member States and so only at trial level, but has given excellent results.
PolishPo pierwsze, musi mieć miejsce największa możliwa i korzystna dla wszystkich stron liberalizacja wymiany handlowej, ponieważ właśnie ona stanowi wypróbowany mechanizm wzrostu gospodarczego.
Firstly, there must be the greatest possible and mutually profitable liberalisation of commercial exchange, for this is a tried and tested provider of economic growth.

Synonimy (polski) dla "wypróbowany":

wypróbowany
wypróbować