"wypróbować" - angielskie tłumaczenie

PL

"wypróbować" po angielsku

EN
EN
EN
PL

wypróbować {czasownik dokonany}

volume_up

Przykłady użycia - "wypróbować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW Laboratorium Map Google możesz wypróbować nowe, eksperymentalne funkcje serwisu.
Google Maps Labs allows you to try out experimental new features in Maps.
PolishDlatego musieliśmy wypróbować jakiś sposób uformowania z tego przydatnych brykietów.
So we had to try to find a way to form it into useful briquettes.
PolishZ pewnością warto wypróbować ten system lub kontynuować jego stosowanie, panie komisarzu.
The system is certainly worth trying out, or pursuing, Commissioner.
PolishNie gram w golfa, więc nie mogłem ich wypróbować, ale porozmawiałem z ich właścicielem.
I don't play golf, so I couldn't actually road test these, but I did interview a guy who owns them.
PolishA teraz -- mały test, który możecie wypróbować na przyjęciu.
Now this is a -- it's a little test I encourage you to try out at a party.
PolishPobierz Google Toolbar jeszcze dziś, aby wypróbować te narzędzia i wygodniej przeglądać witryny internetowe.
Download Google Toolbar today to try these tools and enhance your web browsing experience.
PolishSamo wywnioskowało, jak jest zbudowane i jak ma się poruszać do przodu, by następnie to wypróbować.
It kind of figured out what it looks like, and how to move forward, and then actually tried that out.
PolishPo roku prób wyleczenia wrzodu, zdecydowała się ona wypróbować nową terapię stworzoną przez Steve'a.
And this lady decided, after a year of attempted treatment of that ulcer, that she would try this new therapy that Steve invented.
PolishSą dwie, być może powinien Pan wypróbować drugą.
PolishGdzie jeszcze można by ten model wypróbować?
PolishMożesz też jednak wypróbować wiele innych produktów Google, które mimo braku związku z AdWords również pomagają w osiąganiu sukcesów.
But you can also try many other Google products that are separate from AdWords to help boost your success.
PolishBędziesz mógł je wypróbować, pobawić się nimi, ocenić je dopóki nowość się nie wyczerpie, zanim będziesz musiał je odesłać.
You get to try them out, play with them, evaluate them until the novelty wears out, before you have to send them back.
PolishWiąże się z tym program rozwoju, nad którym pracuje Komisja, aby wypróbować i wesprzeć gospodarkę w Somalii.
Linked to that is the development programme that the Commission is working on to try and support the economy in Somalia so that it improves.
PolishTrzeba wypróbować różne podejścia i rozwiązania, które Parlament musi pilnie przedyskutować, do czego na razie nie doszło.
Different approaches and solutions must be tried and should be discussed by Parliament as a matter of urgency, something that has not happened so far.
PolishJeśli nie uda się rozwiązać problemu przy użyciu tych programów, możesz wypróbować zaawansowany program do rozwiązywania problemów, taki jak HijackThis.
If the suggested programs don't resolve the problem, you might want to try an advanced troubleshooting program such as HijackThis.
PolishKto chętniej uczy się języków w zabawny sposób, może wypróbować wideo-clips.
For those looking for a more entertaining way to learn, video clips may be a solution – facial expressions and body language tend to be pretty easy to understand.
PolishByć może w trakcie kilku epizodów bólu przebijającego pacjent będzie musiał wypróbować tabletki podjęzykowe Rapinyl o różnej mocy w celu dobrać najbardziej skutecznej dawkj.
You may need to try different strengths of Rapinyl sublingual tablets over a number of episodes of breakthrough pain to find the most appropriate dose.
PolishTutaj uważam, że powinniśmy wypróbować nowe modele i być może przyjąć model z dyrektywy usługowej, gdzie wdrażanie wymaga wyjątkowo bliskiej współpracy z Komisją.
Here I believe we should try new models and perhaps take up the model of the Services Directive, where implementation calls for extremely close cooperation with the Commission.
PolishJeśli którykolwiek element strony iGoogle nie jest wyświetlany poprawnie, jest długo wczytywany lub działa w dziwny sposób, najpierw należy wypróbować techniki opisane poniżej.
If something on your iGoogle page isn't displaying properly, takes a while to load, or is just acting strangely, the first thing you should do is try the techniques described below.

Synonimy (polski) dla "wypróbować":

wypróbować
wypróbowany