"wyplenić" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyplenić" po angielsku

PL

wyplenić {czasownik}

volume_up
By go wyplenić, potrzebne jest zatem podejście globalne.
A global approach is therefore needed to eradicate it.
Musimy uczynić wszystko, żeby wyplenić głód jak zarazę.
We must do everything so that hunger is eradicated like the plague.
Ale już wkrótce możemy wyplenić chorobę Heinego-Medina.
But soon we may see polio eradicated.
Stajemy się centrum walki z handlem narkotykami w obszarze Morza Śródziemnego - haniebnym zjawiskiem, które trzeba wyplenić.
We are becoming the centre for combating drug trafficking in the Mediterranean - a disgrace that we must root out.
Dlatego też musimy dołożyć wszelkich starań, aby wyplenić fanatyków religijnych i ograniczyć ich działalność we własnych społecznościach.
We must therefore do everything possible to root out these religious fanatics and to marginalise them in their respective societies.

Przykłady użycia - "wyplenić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZ tego właśnie powodu, musimy wyplenić ekstremizm i idee ekstremistyczne.
For this very reason, we must instead grab extremism and extremist ideas by the roots.
PolishMusimy uczynić wszystko, żeby wyplenić głód jak zarazę.
We must do everything so that hunger is eradicated like the plague.
PolishTo jest właśnie odpowiedź, której musimy udzielić, jeżeli naprawdę chcemy wyplenić nienawiść i przemoc.
That is the answer that we must give if we truly wish to start rooting out the hatred and the violence.
PolishBy go wyplenić, potrzebne jest zatem podejście globalne.
A global approach is therefore needed to eradicate it.
PolishAle już wkrótce możemy wyplenić chorobę Heinego-Medina.
PolishStajemy się centrum walki z handlem narkotykami w obszarze Morza Śródziemnego - haniebnym zjawiskiem, które trzeba wyplenić.
We are becoming the centre for combating drug trafficking in the Mediterranean - a disgrace that we must root out.
PolishJeżeli mamy wyplenić tę niezdrową praktykę, potrzeba nam nie tymczasowych reguł, ale absolutnie surowych regulacji prawnych.
If we are to curb this unhealthy practice it is not temporary rules that we need but absolutely strict regulations.
PolishMusimy to zjawisko w UE wyplenić.
PolishDlatego też musimy dołożyć wszelkich starań, aby wyplenić fanatyków religijnych i ograniczyć ich działalność we własnych społecznościach.
We must therefore do everything possible to root out these religious fanatics and to marginalise them in their respective societies.
PolishWśród różnych form zorganizowanej niepewności zatrudnienia, jest jedna, którą jest trudniej wyplenić niż inne: to zatrudnienie pracowników domowych.
Among the various forms of organised insecurity, there is one that is more difficult to eradicate than others: domestic employees.
PolishNie mówimy o "najstarszym zawodzie świata”, ale o jedynej formie niewolnictwa, której nie zdołaliśmy wyplenić w starej Europie.
We are not talking about the 'oldest profession in the world', but about the only form of slavery that we have not succeeded in eradicating from the old Europe.

Synonimy (polski) dla "wyplenić":

wyplenić