PL

wypić {czasownik}

volume_up
Można również rozpuścić tabletkę w wodzie i wypić powstałą zawiesinę.
Alternatively, disperse the tablet in water and drink the resulting suspension.
Przygotowany roztwór należy wypić na 2- 4 godziny przed znieczuleniem.
You have to drink the prepared solution 2-4 hours before start of anesthesia.
Natychmiast wypić roztwór lub podać go pacjentowi.
Drink the solution or administer it to the patient immediately.

Przykłady użycia - "wypić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMożna również rozpuścić tabletkę w wodzie i wypić powstałą zawiesinę.
Alternatively, disperse the tablet in water and drink the resulting suspension.
PolishPrzygotowany roztwór należy wypić na 2- 4 godziny przed znieczuleniem.
You have to drink the prepared solution 2-4 hours before start of anesthesia.
PolishW przypadku przypadkowego jego wypicia, należy wypić dużą ilość wody i skontaktować się z lekarzem.
If drinking accidentally occurs, drink plenty of water and talk to a doctor.
PolishZa każdym razem należy zmieszać tylko jedną dawkę leku z napojem mlecznym i wypić od razu całą dawkę.
Mix only one dose at a time, and be sure to take the whole dose right away.
PolishNależy wypić przepisaną dawkę leku Remeron roztwór doustny zmieszaną z niewielką ilością wody.
Drink your prescribed dose of Remeron oral solution in a glass or cup mixed with some water.
PolishNastępnie pacjent powinien wypić jeszcze trochę wody, aby upewnić się, że cała dawka została połknięta.
Then drink some more water to make sure you have swallowed all the medicine.
PolishSzczepionkę należy wypić w ciągu 2 godzin od wymieszania szczepionki z roztworem wodorowęglanu sodu.
Drink the vaccine within 2 hours after mixing with the sodium hydrogen carbonate solution.
PolishW przypadku niskiego stężenia glukozy we krwi należy zjeść glukozę w tabletkach, cukier lub wypić słodki napój.
If your blood sugar is low, eat glucose tablets, sugar or drink a sugary drink.
PolishTen roztwór testowy pacjent powinien natychmiast wypić, a czas podania należy zanotować.
This test solution must now be drunk immediately by the patient, and the time of application must be noted.
PolishPo przygotowaniu zawiesinę należy wypić w ciągu dwóch godzin.
Once prepared, the suspension should be drunk within two hours.
PolishDrugą dawkę należy wypić w całości, siedząc w łóżku, tuż przed ponownym położeniem się by dalej spać.
While sitting in bed, drink all of the second dose right before lying down to continue sleeping.
PolishPierwszą dawkę należy wypić w całości, siedząc w łóżku, zakręcić miarkę i od razu przyjąć pozycję leżącą.
Drink all of the first dose while sitting in bed, recap the cup, and then lie down right away
PolishNiezwłocznie wypić 100 ml soku pomarańczowego.
Now 100 ml of 100 % orange juice must be drunk by the patient without delay.
PolishNiezwłocznie wypić 200 ml soku pomarańczowego lub roztwór 1 g kwasu cytrynowego w 200 ml wody.
Now 200 ml of 100 % orange juice or 1 g citric acid in 200 ml water must be drunk by the patient without delay.
PolishRoztwór mieszać przez jedną minutę, a następnie natychmiast wypić.
PolishNatychmiast wypić roztwór lub podać go pacjentowi.
Drink the solution or administer it to the patient immediately.
PolishNiezwłocznie wypić 200 ml soku pomarańczowego lub roztwór 1 g kwasu cytrynowego w 200 ml wody.
Then the patient must drink the recommended test meal (200 ml 100 % orange juice or 1 g citric acid in 200 ml water).
PolishPonownie napełnić szklankę wodą lub sokiem pomarańczowym (co najmniej 120 ml), dobrze wymieszać i natychmiast wypić.
Refill the glass with at least 120 ml of water or orange juice, stir well, and drink immediately.
PolishRoztwór należy wypić w czasie od 15 do 20 minut.
The solution should be drunk within 15 to 20 minutes.
PolishPo zażyciu leku można coś wypić lub zjeść.
You may drink and eat something after taking the medicine.

Synonimy (polski) dla "wypić":

wypić