"wyparcie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyparcie" po angielsku

volume_up
wyprzeć {czas. dk}

PL wyparcie
volume_up
{nijaki}

wyparcie (też: zastąpienie)
volume_up
supersession {rzecz.} [form.]

Przykłady użycia - "wyparcie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPodanie leku, który spowodował wyparcie, należy przerwać w przypadku infuzji.
Administration of the medicinal product which caused displacement should be stopped in case of an infusion.
PolishAkacje, choć mało wydajne, umożliwią odtworzenie mikroklimatu, zabezpieczenie gleby i wyparcie traw.
The acacia trees are of a very low value but we need them to restore the micro-climate, to protect the soil and to shake out the grasses.
PolishW wyniku podania niektórych leków po zastosowaniu sugammadeksu może teoretycznie mieć miejsce wyparcie rokuronium lub wekuronium z kompleksu z sugammadeksem.
Due to the administration of certain medicinal products after sugammadex, theoretically rocuronium or vecuronium could be displaced from sugammadex.
PolishPo podaniu dożylnym kwasu fusydowego i dużej dawki flukloksacyliny (500 mg lub więcej we wlewie) mogą spowodować wyparcie rokuronium lub wekuronium z kompleksu z sugammadeksem.
Intravenous administration of fusidic acid and high dose flucloxacillin (infusion of 500 mg or more), may cause some displacement of rocuronium or vecuronium from sugammadex.
PolishTo jest niewątpliwe wyparcie się miejsca, w którym człowiek się uczył - wygłaszam tę uwagę dla dobra wszystkich uniwersytetów w Europie, a nie tylko słynnych uniwersytetów brytyjskich.
That is a distinct and very terrible denial of a seat of learning - and I make that remark for all the universities of Europe and not just those famous ones in Britain.
PolishW przypadku toremifenu, który ma stosunkowo wysoką stałą powinowactwa oraz stosunkowo duże stężenia w osoczu, może wystąpić wyparcie wekuronium lub rokuronium z kompleksu z sugammadeksem.
For toremifene, which has a relatively high affinity constant and relatively high plasma concentrations, some displacement of vecuronium or rocuronium from the complex with sugammadex could occur.