"wypaczyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"wypaczyć" po angielsku

volume_up
wypaczyć {czas. dk}

PL wypaczyć
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

wypaczyć (też: wypaczać)
volume_up
to distort {czas.} (truth)
Ogólnoeuropejski dochód minimalny stanowiłby wypaczenie tej kwestii.
A pan-EU minimum wage would distort the issue.
W związku z tym moim zdaniem nie do przyjęcia jest wypaczenie treści przedmiotowej rezolucji w celu zwiększenia liczby kobiet biorących udział w działaniach wojennych.
Therefore, I believe that it is completely unacceptable to distort this resolution with the aim of increasing the number of women involved in warfare.
Dziś próbuje się wypaczyć prawdę o tamtych tragicznych latach i upowszechnia się informacje, jakoby obozy te były obozami polskim czy łotewskimi, a nie niemieckimi.
Today, attempts are being made to distort the truth about those tragic years, and information is being disseminated that these camps were Polish or Latvian camps, and not German.
wypaczyć
Patrzę na siatkę i widzę wypaczenie na brzegu lewego centralnego pola widzenia.
I look at the grid and I see a warping at the edge of my central-left field.
I dokładnie to powoduje wypaczenie widzenia.
And that is exactly what causes the warping of my visual image.

2. "coś"

volume_up
to pervert {czas. przech.} (misrepresent)

3. "wyniki"

volume_up
to skew {czas. przech.}

Synonimy (polski) dla "wypaczyć":

wypaczyć