"wypaczanie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wypaczanie" po angielsku

EN
PL

wypaczanie {nijaki}

volume_up

Przykłady użycia - "wypaczanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPodoba mi się, że nie chodzi tu o wypaczanie czyjejś opinii, bo na jednej twarzy maluje się uśmiech, a na drugiej grymas.
And what's nice about it is it's not something that biasing people actually, because as one face smiles, the other face frowns.
PolishPrzede wszystkim jednak unijne reguły uniemożliwią podmiotom prawa publicznego i dużym przedsiębiorstwom wypaczanie w państwach członkowskich przepisów przyjętych na szczeblu krajowym.
Above all, as regards the European rules, they prevent the public sector and large companies from distorting the legislation adopted at a national level in the Member States.