"wypędzić" - angielskie tłumaczenie

PL

"wypędzić" po angielsku

PL wypędzić
volume_up
{czasownik}

wypędzić (też: wykluczyć, wykluczać, wydalać, wygnać)
Ludzie, którzy zostali przemocą wypędzeni ze swoich domów, zdołali - mimo wykorzenienia będącego losem uchodźców - ponownie zapuścić korzenie w Kirenii 36 lat później.
People who were expelled from their homes by force have managed, even though uprooted as refugees, to put roots down in Kyrenia 36 years later.
Podobnie należy zakwalifikować brutalne kampanie wypędzenia setek tysięcy obywateli gruzińskich z okupowanych terytoriów jako nielegalne akty czystek etnicznych.
Equally, the brutal campaigns that have expelled hundreds of thousands of Georgian citizens from the occupied territories should be qualified as illegal acts of ethnic cleansing.

Synonimy (polski) dla "wypędzić":

wypędzić

Przykłady użycia - "wypędzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishAle nie mogli synowi Manasesowi wypędzić z onych miast obywateli; przetoż począł Chananejczyk mieszkać w onej ziemi.
Yet the children of Manasseh could not drive out [the inhabitants of] those cities; but the Canaanites would dwell in that land.
PolishAle Jebuzejczyka, obywatela Jeruzalemskiego, nie mogli synowie Judowi wypędzić; przetoż mieszkał Jebuzejczyk z syny Juda w Jeruzalemie aż do dnia tego.
And as for the Jebusites, the inhabitants of Jerusalem, the children of Judah could not drive them out: but the Jebusites dwell with the children of Judah at Jerusalem unto this day.