PL

wyolbrzymienie {nijaki}

volume_up
wyolbrzymienie (też: przesada)

Przykłady użycia - "wyolbrzymienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWyolbrzymienie groźby da początek działaniom politycznym, które doprowadzą do wypaczonej wizji priorytetów politycznych.
An exaggerated threat will trigger policy measures which lead to a skewed view of political priorities.