PL

wynieść {czasownik}

volume_up
2. "w sumie"
wynieść (też: wynosić)
3. przenośny
wynieść (też: wywyższyć, wynosić)
Weekendowe posiedzenie Rady może przynieść przełom w polityce europejskiej, wynieść solidarność europejską na zupełnie nowy poziom.
The weekend Council meeting may bring a breakthrough in European politics, elevating European solidarity to a new level.

Przykłady użycia - "wynieść" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPowinien on wynieść 1,725 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,3 % w 2012 roku.
The budget should amount to EUR 1 725 billion, which means a 2.3% increase in 2012.
PolishMusimy wynieść lekcję z tej sytuacji i zapewnić większą przejrzystość w przyszłości.
There is a lesson to be learned here and greater transparency is needed in future.
PolishZ porażki w Kopenhadze bezwzględnie należy wynieść lekcję na przyszłość.
It is important that lessons should be drawn from the failure in Copenhagen.
PolishJednakże w Europie nie mamy miejsca, w które możemy się wynieść z dala od naszych sąsiadów.
However, we in Europe have nowhere where we can move to away from our neighbours.
PolishMusimy je wynieść na pierwszy plan, podejmując dla nich dodatkowe wysiłki.
We must bring them to the forefront and make an extra effort for them.
PolishJeżeli mamy coś wynieść z obecnego kryzysu gospodarczego, to będzie to solidarność.
If there is any lesson worth learning from the current economic crisis, it must be solidarity.
PolishJest duże, ciężkie i nie możecie tego wynieść, uderzacie więc w to młotkiem i odłamujecie kawałek.
You can't carry it away, so you bang it with your hammer, and you break off a piece.
PolishWięc używacie balonu, aby wynieść coś ważącego 2 tony aż na wysokość 40 km.
So you're using a balloon to carry something that is two tons all the way to an altitude of 40 km.
PolishW 2009 r. przewidywana inflacja HICP ma wynieść między 1,2% a 2,4%.
For 2009, HICP inflation is projected to lie between 1.2% and 2.4%.
PolishOdstęp czasu pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami musi wynieść co najmniej jeden miesiąc.
The interval between injections must be at least one month.
PolishOdpowiedź na to pytanie pozwoli nam wynieść coś cennego.
And by answering that question, I think we can take something extremely powerful away.
PolishBezrobocie gwałtownie wzrosło, a spodziewana stopa bezrobocia na koniec bieżącego roku ma wynieść 11 %.
Unemployment has risen sharply, with the rate expected to reach 11% at the end of this year.
PolishNie możemy nawet ich wynieść z domu, mówię serio.
Can't even get them out the door -- and I'm being serious -- can't even get them there.
PolishTak więc, czy wspólnie powtarzany refren, że musimy wynieść lekcję z tego kryzysu gospodarczego, jest szczery?
So, is the common refrain that we must learn the lessons of this economic crisis genuine?
PolishW najczarniejszym scenariuszu taka obniżka mogłaby wynieść 100%.
In the worst case scenarios, the reduction could be 100%.
PolishWkład Funduszu Solidarności ma wynieść około 31 milionów euro.
The Solidarity Fund is contributing about EUR 31 million.
PolishWysadzili coś w powietrze, więc Caltech kazał im wynieść się do Arroyo Seco.
Naturally, they blew up a shack, and Caltech, well, then, hey, you go to the Arroyo and really do all your tests in there.
PolishJeżeli nie podejmie się żadnych działań, straty we wzroście gospodarczym mogą wynieść nawet do dziesięciu razy więcej.
If no action is taken, the loss in economic growth could rise to as much as ten times that.
PolishRamy globalne wynoszą około 100 miliardów euro, a udział Europy powinien wynieść około jednej trzeciej tej sumy.
The global framework is around EUR 100 billion, and Europe needs to take on around a third of that.
PolishJak powiedział prasie wiceprzewodniczący Komisji, pan Tajani, kwota pomocy mogłaby wynieść do 500 milionów euro.
The figure could amount to EUR 500 million, as Commission Vice-President Antonio Tajani told the press.