"wynalazcy" - angielskie tłumaczenie

PL

"wynalazcy" po angielsku

PL

wynalazcy {męskoosobowy}

volume_up
wynalazcy
Coraz częściej wynalazcy nie będą w stanie tego przewidzieć.
More and more, the inventors of things will not be able to say that in advance.
Twórcy i wynalazcy nie będą otrzymywać słusznego wynagrodzenia i stopniowo znikną.
Creators and inventors would not be able to receive fair remuneration and they would gradually disappear.
Wynalazcy sami nie wiedzą do czego będzie służyć ich dzieło.
The inventors don't know what the invention is.

Przykłady użycia - "wynalazcy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishGdy rozmawialiśmy, Roman powiedział nam, że dodatkowo jest także kimś w rodzaju wynalazcy.
As we were talking, Roman told us that he's kind of an inventor on the side.
PolishTo drobni wynalazcy europejscy płacą cenę za obecny stan rzeczy.
It is Europe's individual innovators who are paying the price in the current system.
PolishCoraz częściej wynalazcy nie będą w stanie tego przewidzieć.
More and more, the inventors of things will not be able to say that in advance.
PolishTwórcy i wynalazcy nie będą otrzymywać słusznego wynagrodzenia i stopniowo znikną.
Creators and inventors would not be able to receive fair remuneration and they would gradually disappear.
PolishWynalazcy sami nie wiedzą do czego będzie służyć ich dzieło.
PolishIch wynalazcy konsultują się z owadami społecznymi.
One of the largest consultants are the social insects.
PolishWięc raz zabrałem się za dzieło wynalazcy tej metody, Georgesa Seurata, i pozbierałem do kupy wszystkie jego kropki.
So I once applied myself to the work of the inventor of that method, Georges Seurat, and I collected together all his dots.
PolishAutor przytacza słowa pewnego wynalazcy: "Jedyna okazja do spotkania lekarza i fizyka jest wtedy, gdy fizyk się rozchoruje."
He quotes one innovator who says, "The only time a physician and a physicist get together is when the physicist gets sick."
PolishPopieram włoski wniosek, by patenty były sporządzane w języku kraju wynalazcy i jednocześnie były tłumaczone na język angielski.
I support the Italian proposal to write patents in the language of the country of the inventor and to provide an English translation as well.
PolishWięc tata zaczął zbierać patenty i zdobywać reputację niewidomego geniusza, naukowca, wynalazcy. i zdobywać reputację niewidomego geniusza, naukowca, wynalazcy.
So, Dad started racking up all of these patents and gaining a reputation as a blind genius, rocket scientist, inventor.
Polish(Śmiech) Jestem przeciwieństwem Deana Kamena: autorem komiksów, synem wynalazcy, a on jest wynalazcą, synem autora komiksów.
(Laughter) Which, incidentally, makes me the opposite of Dean Kamen, because I'm a comic book artist, son of an inventor, and he's an inventor, son of a comic book artist.
PolishWynalazcy pierwszych telefonów sądzili, że będą one wykorzystywane sądzili, że będą one wykorzystywane do słuchania na żywo przedstawień teatralnych z West Endu.
The very first landline telephones, the inventors thought that they would be used for people to listen in to live performances from West End theaters.
PolishNasze społeczeństwo uwielbia idealizować ideę samotnego wynalazcy, który pewnej nocy, pracując do późna, dokonuje wstrząsającego odkrycia.
Our society loves to romanticize the idea of the single, solo inventor who, working late in the lab one night, makes an earthshaking discovery, and voila, overnight everything's changed.
PolishKończąc, chciałbym podkreślić, że jest to rozwiązanie, dzięki któremu każdy będzie zwycięzcą: społeczeństwo, obywatele, władze publiczne, biznes, wynalazcy oraz europejska gospodarka.
Just to wind up, this is a solution where everyone will be winners: society, citizens, public authorities, business, innovators and the European economy.

Synonimy (polski) dla "wynalazca":

wynalazca