"wynaczynienie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wynaczynienie" po angielsku

PL

wynaczynienie {nijaki}

volume_up
1. Medycyna
wynaczynienie (też: wybroczyna)
Jeśli nastąpi wynaczynienie, obszar należy chronić przed działaniem światła przez co najmniej 90 dni.
If extravasation does occur, the area should be protected from light for a minimum of 90 days.
Następnie należy kontynuować infuzję leku do innej żyły niż ta, w której nastąpiło wynaczynienie.
Subsequently, the Myocet infusion should be restarted in a different vein than that in which the extravasation has occurred.
W badaniach tych oceniano, ilu pacjentów wymagało zabiegów chirurgicznych w celu naprawienia uszkodzeń spowodowanych przez wynaczynienie.
The studies looked at how many patients needed surgery to correct the damage due to the extravasation.

Przykłady użycia - "wynaczynienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJeśli nastąpi wynaczynienie, obszar należy chronić przed działaniem światła przez co najmniej 90 dni.
If extravasation does occur, the area should be protected from light for a minimum of 90 days.
PolishNastępnie należy kontynuować infuzję leku do innej żyły niż ta, w której nastąpiło wynaczynienie.
Subsequently, the Myocet infusion should be restarted in a different vein than that in which the extravasation has occurred.
PolishW badaniach tych oceniano, ilu pacjentów wymagało zabiegów chirurgicznych w celu naprawienia uszkodzeń spowodowanych przez wynaczynienie.
The studies looked at how many patients needed surgery to correct the damage due to the extravasation.
PolishW trakcie infuzji leku Zevalin lekarz powinien uważnie monitorować pacjenta aby uniknąć wycieku do otaczających tkanek (wynaczynienie)
Your doctor will closely monitor you during the infusion of Zevalin to avoid that leakage to the surrounding tissue (extravasation).
PolishAby uniknąć uszkodzeń tkanek wywołanych napromieniowaniem należy, w trakcie podawania produktu Zevalin, dokładnie monitorować czy nie nastąpiło wynaczynienie.
Close monitoring for evidence of extravasation during the injection of Zevalin is required in order to avoid radiation-associated tissue damage.
PolishWynaczynienie antracyklin stanowi chorobę, którą obecnie można leczyć różnymi metodami, lecz dla której nie istnieje standardowe zatwierdzone leczenie.
Anthracycline extravasation is a condition that can currently be managed using various methods, but for which there is no standard authorised treatment.