"wymyślny" - angielskie tłumaczenie

PL

"wymyślny" po angielsku

PL

wymyślny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. ogólne
wymyślny (też: przekombinowany)
Psychiatrzy mają na to wymyślne określenie, i to nawet bardziej wymyślne, niż Weltanschauung: nazywają to "dysonansem poznawczym”.
The psychiatrists have a fancy phrase for it, an even fancier phrase than Weltanschauung: they call it 'cognitive dissonance'.
Unia chce koordynatora systemu funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej: wymyślny tytuł dla dyktatora panującego nad kontrolą ruchu lotniczego, portami lotniczymi i całą branżą.
The EU wants a functional air space block system coordinator: a fancy title for a dictator ruling over air traffic control, airports and also industry.
To jest raczej okazja gotowożercy. ~~~ Bo nauczyliśmy się przez ostatnie dwa miliony lat który smak i nagroda -- całkiem wymyślne, ugotować -- żeby było satysfakcjonujące i przyjemne.
We have a coctivor's opportunity, because we have learned over the last two million years which taste and reward -- quite sophisticated to cook -- to please ourselves, to satisfy ourselves.
wymyślny (też: efekciarski)
2. "o urządzeniu"
wymyślny (też: niepotrzebnie skomplikowany)
volume_up
Rube Goldberg {przym.} [Amer.] [pot.]

Przykłady użycia - "wymyślny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishUnia chce koordynatora systemu funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej: wymyślny tytuł dla dyktatora panującego nad kontrolą ruchu lotniczego, portami lotniczymi i całą branżą.
The EU wants a functional air space block system coordinator: a fancy title for a dictator ruling over air traffic control, airports and also industry.
PolishTo bardzo wymyślny i piękny taniec, spróbuję dać wam przykład jednego z elementów tej układanki. ~~~ Chodzi o związek pomiędzy bydłem i kurami nioskami.
It's a very elaborate and beautiful dance, but I'm going to just give you a close-up on one piece of it, and that is the relationship between his cattle and his chickens, his laying hens.