"wymyślać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wymyślać" po angielsku

volume_up
wymyślać {czas. ndk}

PL wymyślać
volume_up
[wymyślam|wymyślałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

wymyślać (też: wynaleźć)
Nie wolno nam również wymyślać złych odpowiedzi na dobre pytania.
So we must not invent bad replies to good questions either.
Innymi słowy, od teraz mamy mechanizmy w traktacie lizbońskim - nie ma potrzeby, wymyślać nic nowego...
In other words, henceforth, we have the mechanisms in the Treaty of Lisbon - there is no need to invent anything new ...
Innym moim zajęciem jest wymyślanie różnych rzeczy.
Another thing I do is I invent stuff.
wymyślać (też: wymyślić, pichcić, uknuć, knuć)
volume_up
to cook up {czas.} [pot.]
wymyślać (też: wymyślić, zakroić)
a miłosierdzie i prawda należy tym, którzy wymyślają dobre.
But mercy and truth [shall be to] them that devise good.
Izali nie błądzą, którzy wymyślają złe?
Do they not err that devise evil?
Przywódcy UE nie powinni wymyślać zasad standardowych, które jedynie dalej pogarszają sytuację niektórych państw i ich mieszkańców.
EU leaders should not devise standard rules which would only exacerbate further the situation of some countries and that of their population.
wymyślać

2. "komuś z powodu czegoś"

wymyślać
volume_up
to rant at {czas.} (sb about sth)

Przykłady użycia - "wymyślać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPowinniśmy pomóc przemysłowi samochodowemu odzyskać siły, ale nie powinniśmy próbować po raz drugi wymyślać koła.
We should help the car industry to recover, but we should not try to reinvent the wheel.
PolishZdecydowałam, że dalej chcę opowiadać, ale wciąż chciałam napisać jakieś opowiadanie, i chciałam wymyślać moje historie.
And I decided that I wanted to tell -- but I still wanted to tell a narrative story and I still wanted to tell my stories.
PolishMożecie włączyć się do gry i wymyślać takie, które pominąłem, albo próbować zmniejszyć ich liczbę do czterech, ale i tak przegracie.
You can play a game and try and think of one I've missed at, or try and boil it down to just four, but you'll lose.
PolishNic więcej nie trzeba było wymyślać.
PolishJesteśmy zmuszeni to wymyślać.
PolishParę dni temu, w dniu 28 lutego, Yorkshire Post opublikował artykuł pod tytułem 'Rolnicy z terenów górskich muszą wymyślać plan przetrwania'.
Only a few days ago, on 28 February, the Yorkshire Post had the headline 'Hill farmers are urged to come up with survival ideas'.
PolishAle dobra wiadomość jest taka, że nie musimy tego wymyślać na gorąco; mamy wzory, mamy przykłady, takie jak Benki, Sanghamitra i Jianchuan.
But the good news is that we don't have to figure it out as we go along; we have models, we have examples, like Benki and Sanghamitra and Jianchuan.
PolishNie wolno mu również wymyślać innych usprawiedliwień.
He cannot blame liberalisation, therefore, as passenger transport has not been liberalised, nor can he come up with all kinds of other excuses.
PolishNie chcemy więc wymyślać nowych narzędzi lub modeli, chcemy po prostu doprowadzić do większej koordynacji i spójności sposobu, w jaki działamy na rzecz wspierania demokracji.
Without therefore inventing new tools or models, we quite simply want to bring about greater coordination and coherence in the way we work on supporting democracy.
PolishKomisja mogłaby skrócić terminy składania wniosków, zapewnić środki na instalacje demonstracyjne oraz stosować międzynarodowe standardy rachunkowości zamiast takie standardy wymyślać.
The Commission could reduce the application deadlines, secure funds for demonstration facilities and use international accounting standards instead of inventing its own.