"wymuszenie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wymuszenie" po angielsku

PL wymuszenie
volume_up
{nijaki}

wymuszenie
volume_up
extortion {rzecz.}
Nacjonalizacja prywatnego systemu emerytalnego przez jawne wymuszenie, podobnie jak w Boliwii.
Nationalisation of the private pension system through open extortion, just as in Bolivia.

Synonimy (polski) dla "wymuszenie":

wymuszenie

Przykłady użycia - "wymuszenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrawdziwym celem jest wymuszenie uznawania małżeństw tej samej płci i adopcji przez pary homoseksualne przez państwa członkowskie, które ich nie uznają we własnym prawie.
The real aim is to impose same-sex marriage and adoption by homosexual couples on those Member States that do not recognise them in their own law.
PolishNasila się jednocześnie presję i ingerowanie mające na celu wymuszenie przyjęcia tego traktatu, który zwiększy federalizm, neoliberalizm i militaryzm UE.
They are also increasing the pressure and interference in order to force acceptance of this Treaty, which will increase the federalism, neoliberalism and militarism of the EU.
PolishBy zafałszować możliwość sprzedaży niekopiowalnych bitów, DMCA zalegalizowała również wymuszenie używania systemów, blokujące funkcje kopiowania w naszych urządzeniach.
So in order to fake the ability to sell uncopyable bits, the DMCA also made it legal to force you to use systems that broke the copying function of your devices.