"wymowny" - angielskie tłumaczenie

PL

"wymowny" po angielsku

volume_up
wymowny {przym. m.}

PL wymowny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

wymowny (też: elokwentny, wygadany)
volume_up
eloquent {przym.}
Według mnie milczenie Komisji wydaje się być wielce wymowne.
To me, the Commission's silence seems highly eloquent.
Przypadek Białorusi jest jeszcze bardziej wymowny: Białorusini muszą zapłacić więcej za wizę Schengen, czyli płacą cenę za dyktaturę Łukaszenki.
The case of Belarus is even more eloquent - Belarusians have to pay more for a Schengen visa - that is, they have to pay the price for Lukashenko's dictate.
Są takie chwile, gdy odczytywanie listy do głosowania staje się bardziej wymownym komentarzem do postępowania i charakteru tego Parlamentu, niż jakiekolwiek słowa.
There are times when reading the voting list is a more eloquent comment on the behaviour and nature of this Parliament than almost anything else I could say.
wymowny (też: znaczący, ważny, znaczny, istotny)
Nasza Unia może dać wiele wymownych przykładów, by pokazać, że jest to właściwe podejście.
Our Union can hold up meaningful examples to show that this is the right approach.
wymowny (też: wiele znaczący)
volume_up
pregnant {przym.} [przen.]
wymowny (też: dźwiękowy, mówiący)
volume_up
talking {przym.}

Przykłady użycia - "wymowny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW tym sensie dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych stanowi wymowny symbol.
In this sense, the example of the Directive on the recognition of professional qualifications is symbolic.
PolishCzegoś co przedstawi w bardziej wymowny sposób to co się stało w tej okolicy.
Something that would take in a sense a higher-level view of all this activity that had been happening in the neighborhood.
PolishDam Wam tego wymowny przykład, zrobiono badanie inwestycji w dobrowolne plany emerytalne.
I'll give you one very dramatic example of this: a study that was done of investments in voluntary retirement plans.
PolishJeźli będzie u niego jaki Anioł wymowny, jeden z tysiąca, aby opowiedział człowiekowi powinność jego:
If there be with him an angel, An interpreter, one among a thousand, To show unto man what is right for him;
PolishPrzykład studenta jest wymowny - każda osoba, która posiada wizę długoterminową powinna mieć prawo do swobodnego przemieszczania się.
The example of the student is illustrative; anyone with a long-stay visa should have the right of freedom of movement.