"wymknąć się spod kontroli" - angielskie tłumaczenie

PL

"wymknąć się spod kontroli" po angielsku

PL

wymknąć się spod kontroli {czasownik dokonany}

volume_up
wymknąć się spod kontroli
to get out of control
W kontekście kryzysu strefy euro państwa członkowskie nie powinny już uniknąć kary, jeżeli pozwolą deficytom wymknąć się spod kontroli.
In the context of the euro crisis, Member States should no longer escape penalties if their deficits get out of control.
wymknąć się spod kontroli (też: rozbisurmanić się, rozbisurmaniać się)
Według mnie rewizja tych procedur nie może wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do powszechnej standaryzacji przyjętej w imię wolności świadczenia usług.
In my opinion, the revision of these procedures must not get out of hand to the effect that they are subject to blanket standardisation in the name of the freedom to provide services.

Przykłady użycia - "wymknąć się spod kontroli" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrzerażony, że jakaś stłumiona część mnie może wymknąć się spod kontroli, na zawsze mnie zniewolić
I was afraid some repressed part of myself would go out of control, and I'd be forever entrapped
PolishW kontekście kryzysu strefy euro państwa członkowskie nie powinny już uniknąć kary, jeżeli pozwolą deficytom wymknąć się spod kontroli.
In the context of the euro crisis, Member States should no longer escape penalties if their deficits get out of control.
Polishwymknąć się spod kontroli
Polishwymknąć się spod kontroli
Polishwymknąć się spod kontroli
PolishŁatwo i naturalnie jest powiedzieć: "ostrzegaliśmy was, żebyście nie dawali waszym deficytom i długom wymknąć się spod kontroli” - i mamy ku temu powód.
It is easy and natural to say 'we warned you not to let your deficits and debts spiral out of control' and we have every reason to.
PolishW innym przypadku sytuacja w tym delikatnym regionie faktycznie może wymknąć się spod kontroli i spowodować przerażające i nieprzewidywalne konsekwencje.
Otherwise the situation might really destabilise in this fragile region and bring about frightening and unforeseeable consequences.
PolishJedną z rzeczy, o których wrzeszczał, było to że eksperyment z przyspieszaniem cząstek mógł wymknąć się spod kontroli i wyzwolić reakcję łańcuchową, która zniszczy świat.
One of the things he raved about was that a particle accelerator experiment could go haywire and set off a chain reaction that would destroy the world.
PolishPozwoliliście spekulacjom wymknąć się spod kontroli, sprowadziliście Międzynarodowy Fundusz Walutowy do strefy euro, a teraz domagacie się surowych programów oszczędnościowych.
You let the speculators run riot, you brought the International Monetary Fund into the euro area and now you are asking for harsh austerity programmes.
PolishWedług mnie rewizja tych procedur nie może wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do powszechnej standaryzacji przyjętej w imię wolności świadczenia usług.
In my opinion, the revision of these procedures must not get out of hand to the effect that they are subject to blanket standardisation in the name of the freedom to provide services.