"wymiany" - angielskie tłumaczenie

PL

"wymiany" po angielsku

volume_up
wymiany {niemęskoos.}
volume_up
warunki wymiany {niemęskoos.}
PL

wymiany {niemęskoosobowy}

volume_up
wymiany (też: zamiany)
Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (
Conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity (
Raz jeszcze korzyści z tej wymiany są znaczące w każdym możliwym sensie.
Again, the benefits of these exchanges are substantial in every possible sense.
Ponadto wymiany uczniów i studentów byłyby łatwiejsze dzięki kształceniu wielojęzycznemu.
Moreover, exchanges of pupils and students would be facilitated by multilingual education.
wymiany (też: rajdy, wiece)

Przykłady użycia - "wymiany" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPomimo tak wielkiego potencjału istnieje jeszcze problem wymiany pojazdów na nowe.
For all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.
PolishChcemy wymiany dobrych doświadczeń, nie chcemy mówić, co powinno się zrobić.
We want to have an exchange of good practice, but we do not to be prescriptive.
PolishPostanowienia w sprawie wymiany informacji z Danią w dziedzinie energii jądrowej
Provisions on the exchange of information with Denmark in the field of nuclear energy
PolishPostanowienia w sprawie wymiany informacji z Grecją w dziedzinie energii jądrowej
Provisions on the exchange of information with Greece in the field of nuclear energy
PolishTak więc istnieje rzeczywista potrzeba lepszej współpracy i wymiany informacji.
So there is a real need for better cooperation, and to exchange information.
PolishPotrzebujemy innowacji, wymiany dobrych doświadczeń i dodatkowego finansowania.
We need innovations, an exchange of good experiences and additional funding.
PolishTak samo zasługujemy na to, żeby być częścią wymiany myśli jak wszyscy inni.
So, we deserve just as much to be part of the exchange of ideas as everybody else.
PolishUważam, że tym procesem jest wymiana, zwyczaj wymiany jednej rzeczy za inną.
And I think the answer is exchange, the habit of exchanging one thing for another.
PolishPowinniśmy zatem doprowadzić do wymiany danych i informacji w czasie rzeczywistym.
We therefore need to move towards sharing data and information in real time.
PolishChciałabym się także odnieść do kwestii wymiany informacji między instytucjami.
Let me also comment on the issue of exchange of information between the institutions.
PolishProponowana nowelizacja prawa przyczyni się do usprawnienia wymiany handlowej w Unii.
The proposed updating of the law will help to make trade more efficient in the EU.
PolishMamy systemy wymiany informacji i urządzenia pozwalające sprostać każdemu problemowi.
We have information exchange systems and the facilities to deal with any problems.
PolishWłączenie transportu powietrznego w system wymiany kwoty emisji stanowi wiodący krok.
Including air transport in the emission quota exchange system is a major step.
PolishWarunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (
Conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity (
PolishNależy zachęcać studentów do uczestniczenia w programach wymiany zagranicznej.
Students must be sensitised to participate in foreign exchange programmes.
PolishPostanowienia w sprawie wymiany informacji z Irlandią w dziedzinie energii jądrowej
Provisions on the exchange of information with Ireland in the field of nuclear energy
PolishProszą nas o otwarcie naszych rynków, ale same nie prowadzą ze sobą wymiany handlowej.
They are asking us to open up our markets, but they do not trade among themselves.
PolishProgram Wymiany Przedsiębiorców stanowi w tym kontekście dobre podejście.
The Exchange Programme for Entrepreneurs is a good approach in this connection.
PolishTe protokoły nie miały same w sobie stanowić podstawy prawnej do wymiany danych.
This memorandum was not intended to be, in itself, a legal base for any exchange of data.
PolishRaz jeszcze korzyści z tej wymiany są znaczące w każdym możliwym sensie.
Again, the benefits of these exchanges are substantial in every possible sense.

Synonimy (polski) dla "kurs wymiany":

kurs wymiany