PL

wymazać {czasownik dokonany}

volume_up
1. ogólne
wymazać (też: tępić, wytępić)
Żaden czarny front antykomunistyczny nie może wymazać ogromnego wkładu socjalizmu, jego niespotykanych osiągnięć i likwidacji przez niego wyzysku jednego człowieka przez drugiego.
No black anti-communist front can wipe out the huge contribution made by socialism, its unprecedented achievements and its abolition of the exploitation of man by man.
wymazać
wymazać (też: zatrzeć)
wymazać (też: wymazywać)
to clear log history
to clear cache
wymazać (też: kasować, wymazywać)
Możemy celowo wymazać niektóre symbole i poprosić go o odgadnięcie brakujących znaków.
So we could deliberately erase some symbols, and we can ask it to predict the missing symbols.
Może nie możemy po prostu wymazać 500 lat myśli humanistycznej jednym 18-sto minutowym wykładem.
Maybe we can't just erase 500 years of rational humanistic thought in one 18 minute speech.
Nie można wymazać odpowiedzialności Europy za łamanie zasad prawa oraz praw człowieka.
European responsibility for violations of the rule of law and human rights cannot be erased.
2. "z czegoś"
volume_up
to expunge {czas. przech.} [form.] (from sth)
3. IT
wymazać
Tak jak gdyby został on pominięty, wymazany z mapy - co nie jest oznaką pozytywną.
It is as though they have been overlooked, wiped out, which is not good.
Prawda jest taka, że jedna karta została wymazana, a my przechodzimy obecnie do kolejnej.
The truth is that one page has been wiped and we are now moving on to a new one.
I byłaby to druga choroba wymazana z powierzchnii planety.
And it would only be the second disease ever wiped off the face of the planet.

Przykłady użycia - "wymazać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNie można wymazać odpowiedzialności Europy za łamanie zasad prawa oraz praw człowieka.
European responsibility for violations of the rule of law and human rights cannot be erased.
PolishMożemy celowo wymazać niektóre symbole i poprosić go o odgadnięcie brakujących znaków.
So we could deliberately erase some symbols, and we can ask it to predict the missing symbols.
PolishMoże nie możemy po prostu wymazać 500 lat myśli humanistycznej jednym 18-sto minutowym wykładem.
Maybe we can't just erase 500 years of rational humanistic thought in one 18 minute speech.
PolishAle nie mogłam wymazać tego z pamięci, a już na pewno nie zostało to wymazane z pamięci publiki.
So, I got a gun and started to shoot at the image of Diana, but I couldn't erase this from my memory and certainly it was not being erased from the public psyche.
PolishJest to szczególnie prawdziwe dla Bałkanów Zachodnich, ponieważ Jugosławia istniała ponad liniami podziału, ale nie umiała ich wymazać.
This is particularly well known in the Western Balkans, since Yugoslavia papered over the dividing lines, but could not bridge them.
Polishwymazać historię logowania
Polishwymazać pamięć podręczną
PolishŻaden czarny front antykomunistyczny nie może wymazać ogromnego wkładu socjalizmu, jego niespotykanych osiągnięć i likwidacji przez niego wyzysku jednego człowieka przez drugiego.
No black anti-communist front can wipe out the huge contribution made by socialism, its unprecedented achievements and its abolition of the exploitation of man by man.

Synonimy (polski) dla "wymazać":

wymazać