"wymarcie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wymarcie" po angielsku

EN
PL

wymarcie {nijaki}

volume_up
wymarcie (też: wyginięcie)

Przykłady użycia - "wymarcie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishGrozi mu wymarcie w czasie krótszym niż 10 lat, jeśli nie zrobimy czegoś, żeby temu zapobiec.
And they could be extinct in less than 10 years, if we don't do something now to protect them.
PolishPrzemysł motoryzacyjny w Europie nie jest wcale dinozaurem czy gatunkiem skazanym na wymarcie.
The automotive industry in Europe is by no means a dinosaur, it is not a species doomed to extinction.
PolishKontrolujemy to co nas interesuje: wymarcie, przykłady, rozprzestrzenienie, na różnych obszarach.
I think these dinosaurs migrated -- we call it dispersal -- around the globe, with the slightest land bridge.
PolishSpośród dobrze zbadanych gatunków wymarcie grozi 12-52% zgodnie z czerwoną listą IUCN.
Within well-studied groups, between 12% and 52% of species are threatened with extinction, according to the IUCN Red List.
PolishPonad 30 tysiącom gatunków grozi obecnie wymarcie.
Over 30 000 species are currently threatened with extinction.
PolishMusimy zrozumieć, że wymarcie populacji pszczół oznaczałoby bezprecedensowy przewrót w historii ludzkości.
We need to realise that the disappearance of bees would amount to an unprecedented upheaval in the history of mankind.
PolishOdczuwam boleśnie represjonowanie ludności Tybetu i skazywanie ich języka, tożsamości, kultury i religii na wymarcie.
It pains me to see the people of Tibet repressed and their language, identity, culture and religion condemned to extinction.
PolishChoć dążeniem Unii Europejskiej jest zachowanie różnorodności kulturowej, to językom grup mniejszościowych grozi wymarcie, a samym grupom - asymilacja.
While the objective of the European Union is the preservation of cultural diversity, minority languages and groups face the threat of extinction or assimilation.
PolishCytat z Bertranda Russella: Cała praca wszystkich wieków, całe poświęcenie, inspiracja, cała jasność ludzkiego geniuszu są skazane na wymarcie.
A quote by Bertrand Russell, "All the labor of all the ages, all the devotion, all the inspiration, all the noonday brightness of human genius are destined to extinction.

Synonimy (polski) dla "wymarcie":

wymarcie
wymrzeć