PL

wymagane {przymiotnik}

volume_up
< 30 Jeżeli wymagane są dawki poniżej 150 mg zaleca się stosowanie roztworu doustnego
< 30 As doses below 150 mg are needed the use of the oral solution is recommended
Do montażu ściennego nie są wymagane żadne dodatkowe akcesoria.
No additional items are needed for the wall-mount installation.
Wymagane może być zmniejszenie dawki produktu Suboxone.
A reduction of the Suboxone dose may be needed.

Przykłady użycia - "wymagane" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWymagane leczenie zależy od istoty i ciężkości przebiegu działań niepożądanych.
The treatment required depends on the nature and severity of the adverse reaction.
Polish< 30 Jeżeli wymagane są dawki poniżej 150 mg zaleca się stosowanie roztworu doustnego
< 30 As doses below 150 mg are needed the use of the oral solution is recommended
PolishAby osiągnąć te cele, wymagane jest zintegrowane podejście łączące różne działania.
All this involves an integrated approach to combining actions to achieve these goals.
PolishTurcja jednak musi również robić, co w jej mocy, realizując wymagane reformy.
However, Turkey too must do its utmost, by carrying out the reforms that are required.
PolishPłeć i rasa: nie jest wymagane modyfikowanie dawkowania w zależności od płci i rasy.
Gender and race: no dosage adjustment based on gender or race is required.
PolishW licznych obszarach Unii Europejskiej wymagane są skoordynowane działania polityczne.
Coordinated political measures are required in numerous areas of the European Union.
PolishWszyscy nowi członkowie UE przyjmą euro, pod warunkiem, że spełnią wymagane kryteria.
New EU members are all due to adopt the euro, when they are able to meet the criteria.
PolishU kobiet karmiących piersią może być wymagane skorygowanie dawki insuliny oraz diety.
Breast-feeding women may require adjustments in insulin dose and diet. tn
PolishDlatego właśnie jestem przekonana, że posiada on kwalifikacje wymagane na tym stanowisku.
That is why I am convinced that he has the qualities required for this post.
PolishU pacjentów poddawanych hemodializie nie jest wymagane dostosowanie dawki (punkt patrz 5. 2).
No dose adjustment is required in patients undergoing dialysis (see section 5.2).
PolishU pacjentów poddawanych hemodializie nie jest wymagane dostosowanie dawki (patrz punkt 5. 2).
No dose adjustment is required in patients undergoing dialysis (see section 5.2).
PolishW tych przypadkach jest wymagane zmniejszenie dawki leku i regularne monitorowanie pacjentów.
Dose reduction and regular monitoring of the patient is required in such cases.
PolishTam, gdzie obecne są dane ilości substancji niebezpiecznych, wymagane są analizy.
Analyses are required where relevant quantities of hazardous substances are actually handled.
PolishW procedurze współdecyzji wymagane będzie szerokie poparcie Parlamentu Europejskiego.
In the codecision procedure it will require the broad support of the European Parliament.
PolishChorzy z niewydolnością wątroby Dostosowanie dawki leku nie jest wymagane (patrz punkt 5. 2).
Patients with hepatic impairment No dose adjustment is required (see section 5.2).
PolishKiedy wymagane jest szybkie odwrócenie zwiotczenia mięśni, można zastosować dawkę 16 mg/ kg.
A dose of 16 mg/ kg can be used if rapid recovery from muscle relaxation is needed.
PolishU pacjentów z zaburzeniem czynności nerek nie jest wymagane dostosowanie dawki.
No dose adjustment is required in patients with renal impairment.
PolishU wiekszości pacjentów wymagane było leczenie niedociśnienia ortostatycznego.
Most patients required treatment for their orthostatic hypotension.
PolishW celu ustalenia właściwej dawki leku CYSTAGON wymagane jest regularne wykonywanie
Regular blood tests to measure the amount of cystine inside white blood cells are necessary to
PolishOsoby w podeszłym wieku Dostosowanie dawki leku nie jest wymagane (patrz punkt 5. 2)
Elderly Population No dose adjustment is required (see section 5.2).