PL

wymagający {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. ogólne
wymagający
Ponieważ stocznia ta otrzymała w przeszłości mniejszą pomoc, możemy być pod tym względem mniej wymagający.
Because the yard has received less aid in the past, we can be less demanding in this respect.
Rozpoczyna je solidna dawka samooszustwa: "Europejczycy nigdy wcześniej nie byli tak wymagający wobec Unii”.
It starts with a hefty helping of self-delusion: 'never have Europeans been more demanding of the EU'.
Jest to pakiet wymagający, jest to pakiet trudny, jednak chciałbym przemówić każdemu do rozsądku.
It is a demanding package, it is a difficult package, but I would like to appeal to everyone's sense of responsibility.
This is a challenging project.
Żyjemy w trudnych i wymagających czasach.
We live in difficult and challenging economic times, of course.
Nie chcemy odbiegać od tych wymagających celów, lecz stworzyć stabilność na potrzeby ich realizacji.
We do not want to resile from those challenging targets, but to give them that stability.
Jednocześnie oznacza to, że oczywiście mamy bardzo wymagających obywateli.
At the same time, of course, it does mean that we have a very exacting population.
Przyznam, że bardzo dobrze pracowało mi się z panem Watsonem, który jest człowiekiem bardzo wymagającym.
I very much enjoyed, I must say, working with Mr Watson who is a very exacting man.
Mimo to, kandydaci muszą spełniać rygorystyczne i wymagające standardy określone w kryteriach kopenhaskich.
However, candidates must be subject to rigorous and exacting standards as laid out in the Copenhagen criteria.
wymagający (też: naglący)
volume_up
exigent {przym.} [form.]
wymagający (też: apodyktyczny, trudny w pożyciu)
Może nie nie chciałem być rezydentem wymagającym dużej kontroli.
Maybe I didn't want to be a high-maintenance resident.
2. "do załatwienia"
wymagający (też: oczekujący)
3. "co do czegoś"
wymagający (też: wybredny, przesadnie skrupulatny)
volume_up
pernickety {przym.} [Bryt.] [pot.] (about sth)
wymagający (też: wybredny, przesadnie skrupulatny)
volume_up
persnickety {przym.} [Amer.] [pot.] (about sth)

Przykłady użycia - "wymagający" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWymagający rozwiązania problem to nie tylko problem finansowy, ale też demograficzny.
The problem that needs to be resolved is not just financial, it is demographic, too.
PolishPacjenci dorośli z niewydolnością nerek nie wymagający jeszcze leczenia dializą:
Adult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis
PolishObecnie obszar wymagający poważnych reform stanowi wymiar sprawiedliwości.
Justice is now the area in which hard-hitting reform is still required.
PolishJest to przecież specyficzny sektor, wymagający specjalnego podejścia.
Healthcare is after all a specific sector requiring a specific approach.
PolishZmiana nastawienia na "potrafię” to proces wymagający energii i wsparcia.
And that's the "I Can" mindshift. ~~~ And it is a process that can be energized and nurtured.
PolishChciałabym naświetlić jeszcze jeden punkt wymagający szczególnej uwagi ze strony Komisji.
I would like to highlight one more point that warrants special attention from the Commission.
PolishMamy poważny problem wymagający konkretnych i skutecznych środków.
We have a serious problem requiring concrete and effective measures.
PolishTo jest naprawdę temat wymagający podejmowania decyzji.
author. - Mr President, this is indeed a topic for decision.
PolishSądzę, że pokazuje ona, iż istnieje problem wymagający rozwiązania.
I think it shows that there is a problem which needs to be fixed.
PolishNajważniejsze, że za główny problem wymagający rozwiązania uznano przestępczość zorganizowaną.
The most important point is the recognition that organised crime is the main problem to tackle.
PolishObecny czas to okres wymagający solidarności między państwami członkowskimi i instytucjami Europy.
This is a time that requires solidarity between the Member States and Europe's institutions.
PolishUważam, że mój następca będzie nie mniej pod tym względem wymagający.
I believe that my successor will be no less strict in this.
PolishJest to problem wymagający kilku różnego rodzaju środków.
It is a problem that requires several different types of measure.
PolishPacjenci wymagający dostosowania dawki abakawiru lub lamiwudyny powinni stosować te leki oddzielnie.
Patients requiring dose adjustments of abacavir or lamivudine should take the medicines separately.
PolishPonieważ stocznia ta otrzymała w przeszłości mniejszą pomoc, możemy być pod tym względem mniej wymagający.
Because the yard has received less aid in the past, we can be less demanding in this respect.
PolishJest to zatem problem wymagający determinacji tej Izby.
This is therefore something that calls for resolve in this House.
PolishW związku z tym obywatele UE i wymagający klienci muszą dysponować wszystkimi informacjami na temat ich zalet.
EU citizens and discerning consumers must therefore be fully informed as to their advantages.
PolishPrzedsięwzięcie ma charakter wymagający działania etapami.
This undertaking is such that we need to proceed in stages.
PolishDorośli z chorobą nerek nie wymagający jeszcze leczenia dializą
Adults with kidney disease not yet receiving dialysis
PolishJest to zasadniczy problem, wymagający bezwzględnego rozwiązania.