PL

wykrywanie {nijaki}

volume_up
Niezbędne jest szybkie wykrywanie przestępstw oraz rygorystyczne egzekwowanie kary.
Rapid crime detection and strict enforcement of penalties are imperative.
Ułatwią one wykrywanie pojawiającej się nierównowagi i zagrożeń.
It will facilitate the detection of emerging imbalances and risks.
Wykrywanie oszustw podatkowych i socjalnych jest skomplikowane nawet na rynku wewnętrznym.
The detection of fiscal and social fraud is complex even in the internal market.

Przykłady użycia - "wykrywanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWykrywanie oszustw podatkowych i socjalnych jest skomplikowane nawet na rynku wewnętrznym.
The detection of fiscal and social fraud is complex even in the internal market.
PolishNiezbędne jest szybkie wykrywanie przestępstw oraz rygorystyczne egzekwowanie kary.
Rapid crime detection and strict enforcement of penalties are imperative.
PolishWczesne wykrywanie i badania stanowią solidną podstawę ochrony zdrowia.
Early diagnosis and research provide a solid foundation for health protection.
PolishUłatwią one wykrywanie pojawiającej się nierównowagi i zagrożeń.
It will facilitate the detection of emerging imbalances and risks.
PolishWczesne wykrywanie i wczesne leczenie HIV/AIDS (głosowanie)
PolishPoprzez wczesne wykrywanie i leczenie można zapobiec rakowi i ograniczyć jego skutki w prawie 30 % przypadków.
Almost 30% of cancers can be avoided and their consequences alleviated through early detection and treatment.
PolishWstawiając dodatkowy kod, umożliwia się usłudze Google Analytics wykrywanie i rejestrowanie informacji o transakcjach.
By adding additional code, you'll allow Google Analytics to detect and record your transaction information.
PolishTaki system wspomoże prewencję, wykrywanie i eliminację naruszeń zarówno prawa wspólnotowego, jak i krajowego.
Such a system would aid the prevention, investigation and elimination of transgressions of both Community laws and national laws.
PolishJeśli korzystasz z Gmaila, zgłaszaj takie wiadomości jako spam, by ułatwić nam wykrywanie i prewencyjne usuwanie ich w przyszłości.
If you use Gmail, report those emails as spam so that we can better weed out emails like this in the future.
PolishUważam, iż w strategii prozdrowotnej należy położyć szczególny nacisk na profilaktykę oraz wczesne wykrywanie chorób.
I believe that health promotion strategies should place strong emphasis on the prevention and early detection of diseases.
PolishUważam, iż w strategii prozdrowotnej należy położyć szczególny nacisk na profilaktykę oraz wczesne wykrywanie chorób.
It is my view that our health promotion strategy should place a special emphasis on disease prevention and early diagnosis.
PolishDobrym pomysłem jest regularne skanowanie komputera, zapewniające wczesne wykrywanie złośliwego oprogramowania i zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się.
It's a good idea to run regular scans of your computer to catch malware early and prevent it from spreading.
PolishWykrywanie i właściwe definiowanie tych zaburzeń ma znaczenie zwłaszcza tam, gdzie ograniczona jest możliwość ich leczenia.
The identification and correct definition of these conditions is particularly important when the opportunities for treating them are limited.
Polishautomatyczne wykrywanie szybkości
PolishOdwiedź nasząstronę z informacjami nt. bezpieczeństwa, aby poznać najpopularniejsze programy, których zadaniem jest wykrywanie oraz usuwanie takich aplikacji.
Visit our security information site for some well-known programs that can detect and remove such applications.
PolishWykrywanie przepływów finansowych siatek terrorystycznych jest bardzo skutecznym instrumentem w walce z terroryzmem.
(CS) Mr President, detecting the financial flows of terrorist networks is a highly effective instrument in the fight against terrorism.
PolishZwalczanie terroryzmu i szybkie wykrywanie podejrzanych przelewów zawsze było i nadal pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów UE.
The fight against terrorism and the rapid detection of suspicious bank transfers remain as much as ever at the top of the EU's list of priorities.
PolishIch użytkownicy mogą również korzystać z zaawansowanych funkcji z zakresu analizy materiału wizyjnego, takich jak wykrywanie ruchu i dźwięków czy zabezpieczenie antysabotażowe.
They also provide advanced video analytics features, such as motion detection, audio detection and tampering alarm.
PolishMa ona na celu zapobieganie i wykrywanie przypadków nielegalnego przekraczania granicy w celu przedostania się na Lampedusę, Sycylię, Sardynię i kontynentalne terytorium Włoch.
This is aimed at preventing and detecting illegal border crossings to Lampedusa, Sicily, Sardinia and the Italian mainland.
PolishPlan będzie wdrażany przez najbliższe 3 lata (2010-2012) i obejmuje trzy główne elementy: zapobieganie, wykrywanie oraz gotowość i reagowanie.
The plan will be implemented over the next three years - 2010-2012 - and is based on three principal elements: prevention, detection, and preparedness and response.

Synonimy (polski) dla "wykrywanie":

wykrywanie
Polish
wykrywać