"wykrywalny" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykrywalny" po angielsku

PL

wykrywalny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wykrywalny (też: wyczuwalny, dostrzegalny)
Flutykazonu furoinian nie jest wykrywalny w moczu zdrowych ochotników po podaniu donosowym.
Fluticasone furoate is not detectable in urine from healthy volunteers after intranasal dosing.
Rytuksymab był wykrywalny w surowicy pacjentów po 3– 6 miesiącach po zakończeniu ostatniego kursu leczenia.
Rituximab was detectable in the serum of patients 3 – 6 months after completion of last treatment.
Fenazon Jednoczesne podawanie wielokrotnych dawek produktu { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } i fenazonu miało niewielki lub nie wykrywalny wpływ na klirens fenazonu.
Phenazone Coadministration of multiple doses of { PRODUCT NAME } and phenazone showed little or no detectable effect in the clearance of phenazone.

Przykłady użycia - "wykrywalny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishFlutykazonu furoinian nie jest wykrywalny w moczu zdrowych ochotników po podaniu donosowym.
Fluticasone furoate is not detectable in urine from healthy volunteers after intranasal dosing.
PolishStężenia emedastyny w próbkach, w których lek ten był wykrywalny, mieściły się w zakresie od 0, 30 do 0, 49 ng/ ml.
Samples in which emedastine was quantifiable ranged from 0.30 to 0.49 ng/ ml.
PolishRytuksymab był wykrywalny w surowicy pacjentów po 3– 6 miesiącach po zakończeniu ostatniego kursu leczenia.
Rituximab was detectable in the serum of patients 3 – 6 months after completion of last treatment.
PolishFenazon Jednoczesne podawanie wielokrotnych dawek produktu { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } i fenazonu miało niewielki lub nie wykrywalny wpływ na klirens fenazonu.
Cimetidine An interaction study with cimetidine and { PRODUCT NAME } was conducted, and no interaction was seen.
PolishFenazon Jednoczesne podawanie wielokrotnych dawek produktu { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } i fenazonu miało niewielki lub nie wykrywalny wpływ na klirens fenazonu.
Phenazone Coadministration of multiple doses of { PRODUCT NAME } and phenazone showed little or no detectable effect in the clearance of phenazone.
PolishPacjenci zakażeni genotypem 1, którzy w 4. tygodniu mają wykrywalny HCV RNA, niezależnie od wartość wiremii przed leczeniem, powinni być leczeni przez okres 48 tygodni.
Patients infected with HCV genotype 1 who have detectable HCV RNA at week 4 regardless of pre- treatment viral load should receive 48 weeks of therapy.
PolishPacjenci zakażeni genotypem 1, którzy w 4. tygodniu mają wykrywalny HCV RNA, niezależnie od wartości wiremii przed leczeniem, powinni być leczeni przez okres 48 tygodni.
Patients infected with HCV genotype 1 who have detectable HCV RNA at week 4 regardless of pre- treatment viral load should receive 48 weeks of therapy.
PolishPacjenci zakażeni genotypem 2 lub 3, którzy mają wykrywalny HCV RNA w 4. tygodniu leczenia, niezależnie od wartości wiremii przed leczeniem, powinni otrzymywać leczenie przez 24 tygodnie.
Patients infected with HCV genotype 2 or 3 who have detectable HCV RNA at week 4, regardless of pre-treatment viral load should receive 24 weeks of therapy.
PolishU zdrowych ochotników, po podaniu pojedynczej dawki 180 mikrogramów preparatu Pegasys we wstrzyknięciu podskórnym peginterferon alfa- 2a był wykrywalny w surowicy krwi po 3- 6 godzinach.
Following a single subcutaneous injection of Pegasys 180 micrograms in healthy subjects, serum concentrations of peginterferon alfa-2a are measurable within 3 to 6 hours.