"wykroczyć poza" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykroczyć poza" po angielsku

PL

wykroczyć poza {czasownik}

volume_up
Rozwiązanie pozwalające wykroczyć poza zasadę "oko za oko” nie jest ani moralne, ani wojskowe, lecz polityczne.
The solution for transcending the demands of 'an eye for an eye' is neither moral, nor military, but political.

Przykłady użycia - "wykroczyć poza" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMusimy wykroczyć poza myślenie krajowe i zacząć myśleć po europejsku.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
PolishInaczej mówiąc, musimy wykroczyć poza cel w wysokości dwóch stopni Celsjusza.
PolishRozwiązanie pozwalające wykroczyć poza zasadę "oko za oko” nie jest ani moralne, ani wojskowe, lecz polityczne.
The solution for transcending the demands of 'an eye for an eye' is neither moral, nor military, but political.
PolishPowinniśmy lepiej połączyć naszą energię i naszą politykę, a czasami musimy wykroczyć poza granice zwykłej koordynacji.
We need to pool our energies and our policies more, and at times we need to go beyond mere coordination.
PolishGra toczy się obecnie o to, czy państwa członkowskie mogą wykroczyć poza polityki oparte dotychczas na odrębnych porozumieniach.
What is at stake now is whether Member States can move beyond the policies based hitherto on separate deals.
PolishTak więc, gdy punktujemy jedno z państw członkowskich i staramy się wykroczyć poza własne uprawnienia, wysyłamy niewłaściwy sygnał.
So when we single out a Member State, and when we try to act outside our competence, we send a wrong signal.
PolishNiezależnie od wyboru techniki legislacyjnej prawodawca wspólnotowy nie może wykroczyć poza zakres wniosku prawodawczego.
Irrespective of the choice of legislative technique, the Community legislator may not go beyond the aim of the proposal.
PolishKoordynacja polityki w obszarze emerytur, zatrudnienia, edukacji, zdrowia i opieki musi wykroczyć poza otwartą metodę koordynacji.
It must go beyond the open method of coordination to coordinate policies on pensions, employment, education, health and, indeed, the caring services.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wykroczyć poza"

wykroczyć czasownik
poza rzeczownik
poza przyimek
poza przysłówek
przejeżdżać poza czasownik
English
przejechać poza czasownik
wykraczać poza czasownik
cokolwiek poza
wyjść poza czasownik