"wykorzystać ponownie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykorzystać ponownie" po angielsku

PL

wykorzystać ponownie {czasownik}

volume_up
wykorzystać ponownie

Przykłady użycia - "wykorzystać ponownie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishUdało nam się zmniejszyć, skompostować lub ponownie wykorzystać 50 % naszych strumieni odpadów.
We have managed to reduce, compost or reuse 50% of our waste streams.
PolishBaterie słoneczne mogą zawierać substancje toksyczne, które można ponownie wykorzystać.
Solar cells may contain toxic substances which can be reused.
PolishKażdy z tych produktów elektronicznych zawiera kilka surowców, które należy bezzwłocznie poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.
Each of these electronic products contains several materials which we urgently need to recycle and reuse.
PolishFirmy, które opracowały produkt lub usługę dla organu publicznego nie mogą ponownie wykorzystać wyników swojej pracy na rzecz innych klientów.
Companies which have developed a product or service for a public body cannot use their findings for other customers.
PolishW takim przypadku państwa członkowskie nie stracą przedmiotowych środków, ale będą mogły wykorzystać je ponownie na inne projekty w ramach danego programu.
In this case, the Member States will not lose the affected money but will be able to use them again for other projects within the relevant programme.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wykorzystać ponownie"

ponownie przysłówek
wykorzystać czasownik
złożyć ponownie czasownik
English