PL

wykonany {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wykonany (też: opracowany, zrobiony, uczyniony)
volume_up
wrought {przym.} [arch.]

Przykłady użycia - "wykonany" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDla mnie jako konsumenta wiedza, gdzie dany produkt został wykonany, jest ważna..
As a consumer myself, it matters to me to know where the product is made.
PolishPonadto będzie wykonany skórny test gruźliczy i prześwietlenie klatki piersiowej.
In addition, you will have a tuberculin skin test and a chest X-ray.
PolishTe dwa samoloty latają z taką samą prędkością jak DC8 wykonany w 1958.
These two new airplanes are the same speed as the DC8 that was done in 1958.
PolishWyrok wydano lata temu i może on zostać wykonany w dowolnej chwili.
They received their sentence years ago and it may be carried out at any time.
PolishMożemy teraz wykorzystać mikrofluidyki, jak ten czip wykonany przez Steve'a Quake'a w Stanford.
We can now leverage microfluidics, like this chip made by Steve Quake at Stanford.
PolishJednak tym, czym tak naprawdę jestem podekscytowany jest ten dom wykonany z ciastek granoli.
But the thing that I'm really, really excited about is this incredible granola house.
PolishPacjenci kończący leczenie również powinni mieć wykonany echokardiogram.
Patients who terminate treatment should also have an echocardiogram.
PolishA wykonany on był z moim współpracownikiem Alanem Braun, w Krajowym Instytucie Zdrowia.
And this was done with a colleague of mine, Alan Braun, at the NIH.
PolishWniosek o przeprowadzenie dowodów powinien być wykonany szybko.
A request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
PolishTo dlatego czubek pomnika Waszyngtona wykonany jest ze stali.
It's the reason that the tip of the Washington Monument is made of aluminum.
PolishKolejna różnica: przedmiot po lewej jest wykonany z jednej substancji.
And there's another difference too, which is the object on the left is made from one substance.
PolishKorek z blokadą uniemożliwiającą jego otwarcie przez dziecko, jest wykonany z polipropylenu.
The child-resistant cap has inner and outer polypropylene shells.
PolishOto radar prędkości który jest wykonany z zabawki Hotwheels.
This is a radar speed detector that was developed from a Hot Wheels toy.
PolishWykonany jest z metalu i brązowego materiału Fin-Ply - sklejki formowanej pochodzącej z Finlandii.
It's made of metal and the brown stuff is Fin-Ply -- it's that formed lumber from Finland.
PolishZamknięte fiolki są wyposażone w dające się usunąć jednorazowe kapsle, wykonany z polipropylenu.
The closed vials are equipped with a tamper-evident snap-off cap which is made of polypropylene.
PolishByła to bardzo silna deklaracja sama w sobie i bardzo osobisty, a także celowo wykonany gest.
That was a very powerful statement in itself and it was a very personal and deliberate act to do that.
PolishOkazuje się, że to nielegalne, by przerysować rysunek Myszki Miki, wykonany przez dziecko, na torcie.
But it turns out to be illegal to print a child's drawing of Micky Mouse onto a plate of sugar.
PolishTutaj pierwszy przykład, wykonany na Stanford w technice Shape Deposition, robot Sprawl.
Here's the first example of that. ~~~ This is the Stanford Shape Deposition Manufactured robot, named Sprawl.
PolishWyrok jest zgodny z poszanowaniem dla tożsamości narodowej państw członkowskich i powinien być wykonany.
The judgment accords with respect for the national identity of Member States and should be implemented.
PolishRodzi się zatem pytanie, czy w przypadku tego poddziału budżet wykonany zostanie w dostatecznym zakresie.
So the question is whether delivery will be satisfactory.