"wykazywać się" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykazywać się" po angielsku

PL wykazywać się
volume_up
{czasownik zwrotny}

wykazywać się (też: wykazywać, wykazać, wykazać się)
volume_up
to exhibit {czas. przech.} (skill, dexterity)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wykazywać się"

wykazywać czasownik
się zaimek

Przykłady użycia - "wykazywać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishAby wykazywać się elastycznością, ludzie muszą mieć poczucie bezpieczeństwa.
People need to be safe and secure in order to be flexible.
PolishDuże gospodarstwa rolne muszą wykazywać się większymi osiągnięciami, jeśli chodzi o miejsca pracy i środowisko.
Large farms need to deliver more when it comes to jobs and the environment.
PolishPosunę się nawet dalej i powiem, że w tej sprawie powinniśmy wykazywać się innowacyjnością, postępując konsekwentnie.
I would go so far as to say that, on this issue, we should be innovative by being consistent.
PolishDlatego członkowie jego zarządu muszą wykazywać się nadzwyczajnymi predyspozycjami i doświadczeniem.
For this reason, it is crucial that the members of its executive committee are equipped with exceptional qualities and experience.
PolishIch rozwój zawodowy będzie podążał nieprzewidywalnymi ścieżkami oraz będą musieli wykazywać się szerokim spektrum ogólnych umiejętności, by się dostosować do warunków.
Their professional evolution will follow unpredictable paths and they will need a broad range of general skills in order to adjust.
PolishPoszukując rozwiązań musimy wykazywać się dalekowzrocznością, co zaowocowało zachęcaniem do dokonywania inwestycji w celu ograniczenia zależności od ropy naftowej.
We have to be much more forward-looking when trying to find solutions and here we have encouraged investments in reducing the dependency on oil.
PolishMusimy nadal udowadniać, że nie jesteśmy skoncentrowani tylko na celu instytucjonalnym i wykazywać, że zajmujemy się rzeczywistymi kwestiami, wobec jakich stoi Europa.
We need to keep proving that we are not engaged in institutional navel-gazing and show that we are dealing with the real issues facing Europe.
PolishMoim zdaniem w stosunkach z Rosją powinniśmy zawsze wykazywać się stanowczością ze strategicznego punktu widzenia, a elastycznością z praktycznego punktu widzenia.
As far as I am concerned, we should always show firmness from the strategic point of view, but flexibility from the tactical point of view, in our relations with Russia.
PolishJednakże niektórzy uważają, że taką solidarnością powinny wykazywać się głównie te kraje, w których znajdowały się tajne ośrodki przetrzymywania CIA, o czym pisała wcześniej prasa.
However, some think that such solidarity should be demonstrated primarily by the countries mentioned before in the press as hosting secret CIA detention centres.