"wykarmić" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykarmić" po angielsku

PL

wykarmić {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "wykarmić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWyobraźcie sobie, urodzic małe dziecko, a potem tą... rzecz wykarmić.
Now imagine if you gave birth to a little baby, and you had to feed this thing.
PolishAby wykarmić 9 miliardów ludzi, produkcja rolna musi wzrosnąć o 60-70 %.
In order to feed 9 billion people better, agricultural production needs to increase by 60-70%.
PolishAle oczywiście muszą zarabiać na życie i ludzie muszą się wykarmić.
And they also have to make a living, and people need to be fed.
PolishCzy będziemy w stanie wykarmić ludzkość, której liczebność w ciągu zaledwie kilku dekad wzrośnie do 9 miliardów?
Will we be able to feed a population that will be nine billion in just a few decades?
PolishJak wykarmić 9 miliardów ludzi, kiedy mamy problemy z populacją liczącą 6 miliardów.
PolishSzczepionki, nowoczesna medycyna nasza zdolność, by wykarmić miliardy ludzi. ~~~ to są sukcesy metod naukowych.
Vaccines, modern medicine, our ability to feed billions of people, those are triumphs of the scientific method.
PolishNie są w stanie wykarmić swych zwierząt.
PolishJak zdołamy wykarmić nasz świat?
PolishPosunięcie to wywarłoby też ogromny i natychmiastowy wpływ na sytuację hodowców zwierząt gospodarskich w UE, którzy nie mogą już wykarmić swych zwierząt.
The impact on European livestock farmers is dramatic and immediate, too. They can no longer feed their animals.
PolishPo drugie, musimy zmienić naszą politykę rozwoju, by ponownie inwestować w rolnictwo na świecie - a Europa jest światowym partnerem - gdyż rolnictwo musi wykarmić świat.
Secondly, we need to change our development policy to ensure that globally - and Europe is a global player - we once again invest in agriculture, because we need agriculture to feed the world.
PolishJeśli chodzi o dzieci, to chcą one oczywiście widzieć uśmiechniętą mamę, która się nie boi, że straci pracę oraz nie boi się, że nie będzie mogła ich wykarmić i wychować.
As far as the children are concerned, of course they want a happy mother who is not afraid that she will lose her job and who is not afraid that she will not be able to feed them or bring them up.