"wykład" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykład" po angielsku

volume_up
wykłady {niemęskoos.}
volume_up
zrobić komuś wykład [przykład]
PL

wykład {męski}

volume_up
wykład (też: prelekcja)
Mężczyzna, który dawał tego wieczoru wykład, był bardzo interesujący.
And the man who talked at that evening lecture was very interesting.
Zwykle poświęcam cały wykład na wpływ kobiet na świat biznesu.
I generally give a whole lecture on the impact of women on the business community.
Mohammed Ali wygłosił wykład na Uniwersytecie w Harwardzie.
In 1975, Muhammad Ali gave a lecture at Harvard University.
wykład
volume_up
discourse {rzecz.} (speech)

Przykłady użycia - "wykład" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishChciałbym zakończyć mój wykład projektem, nad którym pracuję od dwóch miesięcy.
I'd like to conclude with a project I've been working on for two months.
PolishKiedy odkryliśmy strukturę DNA, wygłosiłem wykład w Cold Spring Harbor.
When we found the structure of DNA, I gave my first talk at Cold Spring Harbor.
PolishKiedy byłem studentem pierwszego roku, poszedłem na pierwszy wykład z biologii.
Now when I was a freshman in college, I took my first biology class.
PolishRozpocznę mój wykład od dwóch obserwacji na temat gatunku ludzkiego.
I want to start my talk today with two observations about the human species.
PolishMogą studiować, ale wykład mężczyzny studentki oglądają na video.
They may study, but lectures given by men are watched by female students on video.
PolishNa przykład, mogę wysłać teraz tweeta-- napiszę, że mam wykład na TED.
So, for instance, I may Twitter right now that I'm giving a talk at TED.
PolishDam wam bardzo krótki wykład o Arystotelesie i jego teorii sprawiedliwości.
So what I would like to do today is have something of a discussion.
PolishPowiedział: "Niezły wykład", a ja odpowiedziałem: "Dziękuję, czym się tutaj zajmujesz?
He says, "Nice talk." And I said, "Thank you, what do you do here?"
PolishProwadziłem wykład dla IKEI i od razu chcieli wstawić tu sofę.
I lectured on this for Ikea, and they wanted to see the sofa immediately here.
PolishZwykle poświęcam cały wykład na wpływ kobiet na świat biznesu.
I generally give a whole lecture on the impact of women on the business community.
PolishW Senacie, Al Gore przedstawil wyklad jako swiadek z expertyza.
Al Gore made presentations in the House and the Senate as an expert witness.
PolishChcę zakończyć mój wykład pozostawiając wam tę myśl i zarazem wyzwanie.
So I want to end my talk leaving this thought and challenge to you.
PolishMężczyzna, który dawał tego wieczoru wykład, był bardzo interesujący.
And the man who talked at that evening lecture was very interesting.
PolishZacząłem prosić przyjaciół, by ulubiony wykład TED streścili w 6 słowach.
So I started asking all my friends, please take your favorite TEDTalk and put that into six words.
PolishPonieważ ten wykład ma dotyczyć przyszłości, może warto bym poświęcił jej kilka słów.
So this session is supposed to be about the future, so I'd thought I'd talk at least briefly about it.
PolishNatknęliśmy się na Pana wykład o ułamkach dziesiętnych i nastąpił przełom.
We stumbled on your video on decimals and it got through.
PolishPo czterech latach, mój wykład obejrzano, a raczej ściągnięto, cztery miliony razy.
And four years later, as I said, it's been seen by four ... Well, it's been downloaded four million times.
PolishMój wykład będzie ogólnie o energii, ale zacznijmy od ropy.
The talk will be broadly about energy, but oil's a good place to start.
PolishPowrót do niemiecko-polskiego fatalizmuWykład w języku niemieckim
If we assess German-Polish neighbourship in the enlarged European
PolishBył to wykład dla grup przedsiębiorców z całego świata.
And it was a speaking event in front of groups of entrepreneurs from around the world.

Synonimy (polski) dla "wykład":

wykład
wykłady
Polish