PL

wyjęty {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wyjęty
Na opakowaniu zewnętrznym należy zapisać datę, kiedy produkt został wyjęty z lodówki.
The date at which the product was taken out of the refrigerator should be mentioned on the outer carton.

Przykłady użycia - "wyjęty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrzez jak długi czas można trzymać wstrzykiwacz i wkład wyjęty z lodówki?
How long can I keep my NutropinAq Pen and cartridge outside the refrigerator?
PolishNa opakowaniu zewnętrznym należy zapisać datę, kiedy produkt został wyjęty z lodówki.
The date at which the product was taken out of the refrigerator should be mentioned on the outer carton.
PolishLek MIRCERA może zostać wyjęty z lodówki i pozostawiony w temperaturze pokojowej nie wyższej niż 25°C na jeden miesiąc.
You may remove MIRCERA from the refrigerator and store it at a room temperature not above 25°C for a period of one month.
PolishAspekt związany z niezależnością ocen wpływu jest bardzo ważny, ale nie może on być "wyjęty” spod demokratycznej kontroli Parlamentu.
The independence of impact assessments is extremely important, but they must not be removed from Parliament's democratic control.
PolishProdukt może być wyjęty z lodówki i przechowywany w temperaturze pokojowej (do 25°C) jednorazowo przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
The product may be removed from refrigerated storage for one single period of maximum 3 months at room temperature (up to 25°C).
Polisht ro Półautomatyczny wstrzykiwacz, który został wyjęty z lodówki i osiągnął temperaturę pokojową (do 25ºC), należy użyć w ciągu siedmiu dni lub wyrzucić.
the refrigerator and has reached room temperature (up to 25°C) it must either be used within 7 days or disposed of. ed
PolishLek może być wyjęty z lodówki i przechowywany w temperaturze pokojowej (do 25°C) jednorazowo, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
For your convenience, the product can be removed from such storage for one single period of maximum 3 months at room temperature (up to 25°C).
PolishLek MIRCERA może zostać wyjęty z lodówki i pozostawiony w temperaturze pokojowej poniżej 25°C na czas nieprzekraczający jednego miesiąca nie więcej niż jeden raz.
You may remove MIRCERA from the refrigerator and store it at a room temperature not above 25°C for a single period of one month.
PolishPółautomatyczny wstrzykiwacz, który został wyjęty z lodówki i osiągnął temperaturę pokojową (do 25ºC), należy użyć w ciągu siedmiu dni lub wyrzucić.
Once a pre-filled pen has been removed from the refrigerator and has reached room temperature (up to 25°C) it must either be used within 7 days or disposed of.
PolishPółautomatyczny wstrzykiwacz, który został wyjęty z lodówki i osiągnął temperaturę pokojową (nie wyższą niż 30°C), należy użyć w ciągu 3 dni lub wyrzucić.
Once a pre-filled pen has been removed from the refrigerator and has reached room temperature (not above 30°C) it must either be used within 3 days or disposed of.
PolishJeżeli opisywany produkt jest stosowany w leczeniu ambulatoryjnym, może być wyjęty z lodówki i utrzymywany w temperaturze pokojowej (do 25°C) przez jeden okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
For the purpose of ambulatory use the product may be removed from such storage for one single period of maximum 1 month at room temperature (up to 25°C).
PolishJeśli wstrzykiwacz został wyjęty z lodówki i pozostawał w temperaturze pokojowej około 30 minut przed wstrzyknięciem, powinien być użyty w ciągu 7 dni lub wyrzucony.
When your pen has been removed from the refrigerator and left at room temperature for approximately 30 minutes before injection it must either be used within 7 days or disposed of.
PolishJeżeli opisywany produkt jest stosowany w leczeniu ambulatoryjnym, może być wyjęty z lodówki i jednokrotnie przechowywany w temperaturze pokojowej (do 25°C) przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
For the purpose of ambulatory use the product may be removed from refrigerated storage for one single period of maximum 1 month at room temperature (up to 25ºC).
PolishWiemy, że przemyt kobiet dla celów wykorzystywania seksualnego musi być wyjęty spod prawa i zwalczany na całym świecie.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Madam President, we know that trafficking in women for the purpose of sexual exploitation has to be outlawed and combated throughout the world.