"wyjątkowość" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyjątkowość" po angielsku

PL wyjątkowość
volume_up
{żeński}

wyjątkowość (też: oryginalność, niepowtarzalność)
Z łatwością można dostrzec wyjątkowość tego miejsca.
But one recognized the kind of uniqueness of the site.
Jestem głęboko przekonana, że tylko poprzez dyskusję z obywatelami możemy odnowić ich wiarę w wyjątkowość projektu europejskiego.
I firmly believe that only through discussions with citizens will we renew their faith in the uniqueness of the European project.
Czemu ograniczono możliwości państw członkowskich w obszarze podejmowania interwencji mających na celu chronić ich wyjątkowość i strukturę biznesową?
Why has the Member States' ability to intervene in safeguarding their uniqueness and defending their productive and business fabric been limited?
wyjątkowość
wyjątkowość (też: osobliwość, niezwykłość, dziwaczność)

Przykłady użycia - "wyjątkowość" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW Brazylii i Japonii decyduje kulturowa i językowa wyjątkowość.
In Brazil and Japan, it's for unique cultural and linguistic reasons.
PolishWyjątkowość rynku elektrycznego polega na tym, że krańcowa elektrownia decyduje o poziomie cen.
The particularity of the electricity market is that the marginal power plant decides the price level.
PolishMusimy przyjąć to z radością, biorąc pod uwagę wyjątkowość sytuacji, w obliczu której znajdują się organy nadzoru.
We must welcome this given the extreme situation faced by regulators.
PolishWyjątkowość Viadriny – wielojęzyczny kierunek studiów
Viadrina’s specialty: A multilingual degree course
PolishUważam, że właśnie na tym polega wyjątkowość Unii.
It is here that I believe the EU's greatness lies.
PolishWyjątkowość stylu teatralnego szwajcarskiego reżysera i muzyka polega przede wszystkim na tym, iż piękno wywodzi on ze słabości i jej przezwyciężania.
What is unique about the particular theatrical art of the Swiss director and musician is that he derives beauty from weakness and effort.
PolishBadania naukowe i grupy akademickie, które staną się członkami wspólnoty wiedzy i innowacji w EIT będą musiały zademonstrować swoją wyjątkowość.
The research and academic groups which will become members of the knowledge and innovation community within the EIT will have to demonstrate their excellence.
PolishMówi pan o europejskiej wyjątkowości kulturowej, ja jednak dodałabym, panie przewodniczący, że istnieje też wyjątkowość kulturowa europejskiego obszaru śródziemnomorskiego.
You have said that there is a European cultural exception but I would add, Mr President, that there is a Euro-Mediterranean cultural exception.