"wyhodować" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyhodować" po angielsku

EN
PL

wyhodować {czasownik dokonany}

volume_up
1. Biologia
wyhodować (też: hodować)

Przykłady użycia - "wyhodować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNie możemy wyhodować wystarczająco dużo własnych komórek poza ludzkim ciałem.
We could not get enough of your cells to grow outside of your body.
PolishMoje pytanie brzmi: w przyszłości, co chcielibyście wyhodować?
So I guess what my question to you is: in the future, what would you choose to grow?
PolishDruga część natomiast ma sekwencję z której można wyhodować materiał elektrodowy na baterię.
The other part of the virus has a sequence that can grow an electrode material for a battery.
PolishByliśmy w stanie wyhodować jedną sałatę tygodniowo w typowym oknie w mieszkaniu w Nowym Jorku.
We were actually able to grow about a salad a week in a typical New York City apartment window.
PolishPotrafiliśmy wyhodować pomidory koktajlowe, ogórki itp.
And we were able to grow cherry tomatoes and cucumbers, all kinds of stuff.
PolishI ludzie wzdychali, ponieważ Cliff Tabin był w stanie wyhodować u kurczaka dodatkowe skrzydło.
And people oohed and ahhed, because Cliff Tabin had been able to grow an extra wing on a chicken.
PolishMówiła ona o tym, jak zbudować swój własny dom, jak wyhodować swoje własne jedzenie, i tak dalej.
And it talked about how to build your own house, how to grow your own food, all kinds of things.
PolishAle nawet teraz, w 2011 roku, istnieją pewne odmiany komórek, których nie możemy wyhodować poza pacjentem.
But even now, 2011, there's still certain cells that we just can't grow from the patient.
PolishWielu naukowców może teraz wyhodować wiele różnych rodzajów komórek -- dodatkowo mamy jeszcze komórki macierzyste.
Many scientists can now grow many different types of cells. Plus we have stem cells.
PolishPotrafi on właściwie wyhodować pulsującą tkankę w naczyniu laboratoryjnym.
PolishChcemy wyhodować prawdziwe serce albo kawałek kości, które mogłyby być wszczepione do organizmu.
Well it means growing an actual heart, let's say, or grow a piece of bone that can be put into the body.
PolishMożemy pobrać komórki pacjenta, wyhodować narząd i umieścić go z powrotem mając pewność, że się przyjmie.
We can take cells from you, create the structure, put it right back into you, they will not reject.
PolishProducenci jabłek zaczną zastanawiać się nad tym jak wyhodować jabłka o smaku toffi aby więcej dzieci je jadło.
The apple board is going to work out that if they make toffee apples they'll eat more apples as well.
PolishCo jeśli można wyhodować baterię w szalce petriego?
And so what if you could grow a battery in a Petri dish?
PolishW ciągu następnych 50 lat będziemy musieli wyhodować 70% więcej żywności niż obecnie. ~~~ 70 procent.
You know, in the next 50 years we're going to have to grow 70 percent more food than we do right now, 70 percent.
PolishWiecie, że takie mięso można już wyhodować.
PolishMożemy wyhodować dowolną część ciała.
PolishI nie ma znaczenia jak dużo czasu spędzam na oceanie, to jeszcze nie udało mi się wyhodować przyzwoitej brody.
(Laughter) And no matter how long I've spent on the ocean, I haven't yet managed to muster a decent beard, and I hope that it remains that way.
PolishWczoraj ogłoszono, że ogród zoologiczny Blijdorp w Rotterdamie jest jedynym europejskim zoo, w którym udało się wyhodować niedźwiedzie polarne.
Yesterday, Blijdorp Zoo in Rotterdam announced that not a single European zoo has managed to breed polar bears.
Polish. ~~~ Możesz wyhodować włoski na swoich paznokciach, i złapać elementarne cząstki ciała innej osoby.
New sensing elements on the body -- you can grow hairs on your nails, and therefore grab some of the particles from another person.