"wygodnie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wygodnie" po angielsku

PL

wygodnie {przysłówek}

volume_up
Siedzimy sobie wygodnie w ogrzewanej i oświetlonej sali.
We are here in comfortably heated and well lit surroundings.
Ale co oznacza to pojęcie "różnorodności biologicznej”, które - jak się wygodnie składa - jest niejasne i dwuznaczne?
But what does the conveniently vague and ambiguous term 'biodiversity' actually mean?
Często ich celem jest po prostu nadanie rzekomego uzasadnienia technicznego i legalności środkom, które są wynikiem wygodnie ukrytych decyzji i ocen politycznych.
They often simply seek to convey supposed technical legitimacy and justification on measures that are the result of political choices and evaluations, which are conveniently hidden.
wygodnie (też: w dogodnym miejscu)
wygodnie (też: przytulnie)
wygodnie

Przykłady użycia - "wygodnie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishKiedy socjalistom jest tak wygodnie, powołują się na brak uprawnień.
Whenever it suits the socialists, it is a question of there being no authority.
PolishUsiądźcie wygodnie i przez kolejne parę minut przenieście się do tego innego świata.
I'd like you to just sit back and experience for a couple of minutes being taken into another world.
PolishW ten sposób w każdym miejscu możesz równie wygodnie korzystać z internetu.
That way, you can have the same web experience everywhere.
PolishAle co oznacza to pojęcie "różnorodności biologicznej”, które - jak się wygodnie składa - jest niejasne i dwuznaczne?
But what does the conveniently vague and ambiguous term 'biodiversity' actually mean?
PolishSiedzimy sobie wygodnie w ogrzewanej i oświetlonej sali.
We are here in comfortably heated and well lit surroundings.
PolishZdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na szczycie, siadamy sobie wygodnie, i właściwie przestajemy robić to co czyniło nas skutecznymi.
So we do everything that leads up to success, but then we get there.
PolishInnymi słowy, odwołujemy się do tych wartości, jeśli jest to podyktowane naszym interesem, lecz zapominamy o nich, kiedy tak nam wygodnie.
In other words, we refer to these values if this is dictated by our interests, but we forget about them if this suits us better.
Polish. ~~~ Mnie wcale nie jest wygodnie z tym założeniem.
Are you comfortable with that -- because you look at it even from an inch away and, you know -- I'm not at all comfortable with that assumption.
PolishWalczył pan wtedy o Europę inną niż Europa, która pana zdradzała, która chciała neutralnej Jugosławii, bo tak było dla niej wygodnie.
At that time you were fighting for a Europe other than the Europe that was betraying you, which wanted to see a neutral Yugoslavia because it was convenient for it.
PolishZgodnie z propozycją przeprowadzimy głosowanie sprawdzające, tj. takie głosowanie, żebyśmy wiedzieli czy wszyscy mamy karty, czy wszyscy siedzą wygodnie i czy działają urządzenia.
As proposed, we are carrying out a trial vote, i.e. a vote to check that we all have cards, we are all seated properly and that the equipment is working.
PolishCzęsto ich celem jest po prostu nadanie rzekomego uzasadnienia technicznego i legalności środkom, które są wynikiem wygodnie ukrytych decyzji i ocen politycznych.
They often simply seek to convey supposed technical legitimacy and justification on measures that are the result of political choices and evaluations, which are conveniently hidden.