PL

wydział {męski}

volume_up
1. ogólne
W związku z tym utworzono Wydział Walki z Nadużyciami.
As part of this, the Fight Against Fraud Department was set up.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Nassau County Department of Truancy.
wydział (też: dział, oddział, departament)
volume_up
dept {rzecz.} [skr.] (department)
2. Edukacja
wydział (też: fakultet)
volume_up
college {rzecz.} [Amer.]
wydział
volume_up
faculty {rzecz.} (brit.)
Wiecie, tamtejszy wydział nie chciał abyśmy zapamiętywali informacje a później je powtarzali, jak byłem w zwyczaju być uczony w Ghanie.
You know, the faculty there didn't want us to memorize information and repeat back to them as I was used to back in Ghana.
Przypominają mi się moje lata studenckie, gdy, jako Słowaczce, umożliwiono mi studia na wydziale architektury uniwersytetu w Budapeszcie.
I remember my own student years when, as a Slovak, I was given the opportunity to study at the architecture faculty of Budapest university.
Są również dwa wydziały - Teologia Reformowana oraz Teologia Rzymsko-Katolicka, na których programy nauczania realizuje się wyłącznie w języku węgierskim.
There are also two faculties, Reformed Theology and Roman Catholic Theology, where the programmes of study are taught exclusively in Hungarian.

Przykłady użycia - "wydział" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZamierzałam aplikować na wydział prawa w Pittsburgu, a on zapytał: "Dlaczego?
So I'm like, "Yeah, I'm just applying to Pitt for law school."
PolishTo najgłupszy z możliwych powodów startowania na wydział prawa.
And I'm like, "Because I'm here and it's cheap, and you know, I kind of like Pittsburgh."
PolishNasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
PolishW związku z tym utworzono Wydział Walki z Nadużyciami.
As part of this, the Fight Against Fraud Department was set up.
PolishW tym kontekście podam następujący przykład: Wydział Wywiadu (INT), z 30 pracownikami...
I shall give the following example in this very connection: the Intelligence Division (INT), with 30 members of staff...
PolishWydane przez wydział komunikacji gminy Gwinnett.
Issued, evidently, by the DMV in her own county of Gwinnett.
PolishA on odpowiada: "O, to nie jest mój wydział, przykro mi".
He says, "Oh, that's not my department, I'm sorry."
PolishMusieliśmy stworzyć tajny wydział do prac nad tym.
So we formed a secret research team of our employees.
PolishNie wiem jednak, czy jego wydział pozwala obywatelom na składanie skarg na własną działalność.
I do not know, however, whether his department allows citizens to make complaints about the operation of his own department.
PolishAż kiedyś ekipa BBC przeleciała przez wydział biologii, w poszukiwaniu materiału o nowych technologiach w biologii.
And then a BBC crew came cruising through the biology department, looking for a story to do about new technologies in biology.
PolishNie wiem, gdyby była dłuższa, jakie inne arcydzieła przedstawiłaby nam Rada i jej wydział prawny i dyplomatyczny.
I do not know, had it been longer, what other masterpieces of clarity the Council and its legal and diplomatic service would have given us.
PolishWydział ścigania wagarowiczów.
PolishWiecie, tamtejszy wydział nie chciał abyśmy zapamiętywali informacje a później je powtarzali, jak byłem w zwyczaju być uczony w Ghanie.
You know, the faculty there didn't want us to memorize information and repeat back to them as I was used to back in Ghana.
PolishWidziałeś Wydział Wewnętrzny?
PolishWięc poszedłem na wydział prawa.
PolishWydział Filologii Angielskiej
PolishJohn, co na to wydział prawny?
PolishSpecjalny wydział, specjalna dyrekcja generalna w strukturach Służby Działań Zewnętrznych odpowiedzialna za sprawy budowania pokoju byłaby na miejscu.
A dedicated department, a dedicated Directorate-General for peace-building within the External Action Service, would be the order of the day.
PolishProjektowany system zarządzania wiedzą, działy tłumaczeń ustnych i pisemnych i wydział analityczny w bibliotece zapewnią wyższy poziom jakości usług i zabezpieczą zasoby.
The proposed knowledge management system, interpreting and translation services, and the library analytical service will ensure higher quality services and save resources.
PolishW moim regionie, na Azorach, widać to doskonale na przykładzie badań morskich i oceanicznych prowadzonych przez Wydział Oceanografii i Rybołówstwa Uniwersytetu Azorów.
In my region, the Azores, this fact is visible in the dominance of the oceanic and marine research undertaken by the Department of Oceanography and Fisheries of the University of the Azores.