PL

wydrukować {czasownik dokonany}

volume_up
1. ogólne
Aby wydrukować arkusz kalkulacyjny, kliknij link Drukuj w górnej części arkusza kalkulacyjnego.
To print a spreadsheet, press the Print... link at the top of your spreadsheet.
Aby wydrukować dokument w Firefoksie lub Safari, wykonaj następujące kroki:.
To print a Google document in Firefox or Safari, follow these steps:
Aby wydrukować informacje o donacji przekazanej z konta Google Checkout:.
To print a record of your donation from your Google Wallet account:
wydrukować (też: drukować)
volume_up
to letter {czas. przech.} (title)
Banknot powyżej, na którym widnieje litera „S”, został wydrukowany na zlecenie Banca d'Italia.
This particular banknote, bearing the letter 'S', was printed for the Banca d'Italia.
wydrukować
wydrukować (też: drukować)
Co ciekawe, na miejscu wydrukujemy deklarację przesyłki, bo system zna wagę przedmiotu.
What's even more amazing is it will print out a purchase label on the spot, because it knows the weight of the item.
2. Drukarstwo
wydrukować (też: odbić, drukować)

Przykłady użycia - "wydrukować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJeśli odpowiada Ci to, co widzisz, przejdź do kolejnych kroków, aby wydrukować dokument.
If you like what you see, move on to the following steps to print the document.
PolishMożna by je wydrukować na koszulce, co zawsze jest oznaką elegancji.
You could stick it on the front of a T-shirt, which is always the sign of elegance.
PolishAby wydrukować dokument w Firefoksie lub Safari, wykonaj następujące kroki:.
To print a Google document in Firefox or Safari, follow these steps:
PolishAby wydrukować arkusz kalkulacyjny, kliknij link Drukuj w górnej części arkusza kalkulacyjnego.
To print a spreadsheet, press the Print... link at the top of your spreadsheet.
PolishAby wydrukować prezentację w nowej wersji prezentacji Google, wykonaj następujące kroki:.
To print a presentation in the new version of Google presentations, follow these steps:
PolishAby wydrukować prezentację w starej wersji prezentacji Google, wykonaj następujące kroki:.
To print a presentation in the old version of Google presentations, follow these steps:
PolishAby zobaczyć wszystkie szczegóły na temat kontaktów, można je wydrukować.
You can see all of the details about your contacts by printing them.
PolishAby wydrukować informacje o donacji przekazanej z konta Google Checkout:.
To print a record of your donation from your Google Wallet account:
PolishNatomiast tutaj jest bardzo interesujący przykład tego, że już można wydrukować tkaniny 3D.
But here instead are examples, you can already 3D-print textiles, which is very interesting.
PolishZostanie pobrany dokument PDF z arkuszem kalkulacyjnym, który można następnie wydrukować.
A PDF of your spreadsheet will download, which you can then print.
PolishUżyj usługi Google Cloud Print, aby wydrukować arkusz kalkulacyjny za pomocą urządzenia przenośnego.
Utilize Google Cloud Print to print a spreadsheet from your mobile device.
PolishMieliśmy tylko płytę z plikami, ale mieli zamknięty system, więc nie mogliśmy nic wydrukować na maszynie.
But they have a closed system, so you couldn't print the things out on the machine.
PolishRaporty zostaną otwarte w oddzielnym oknie, z którego można je wydrukować.
The reports open in a separate window that you can print.
PolishPotrzebuje około siedmiu godzin, aby wydrukować nerkę, w tym momencie pozostało jej jakieś trzy godziny.
It takes about seven hours to print a kidney, so this is about three hours into it now.
PolishMożesz więc wydrukować tą część, i zamienić ją ze starą.
Well you printed out the brackets and then replaced the old brackets with the new ones.
PolishPonadto możesz wydrukować notatki dla prelegenta razem ze slajdami.
You can also print speaker notes alongside your slides.
PolishW większości przypadków chcesz wydrukować jedną kopię swojego dokumentu w kolejności stron, na tej drukarce.
Most of the time, you want to print one copy of your document, in page order, on that printer.
PolishAby wydrukować dokument, kliknij menu rozwijane po lewej stronie przycisku Edytuj i zaznacz opcję Drukuj.
To print a document, press the drop-down menu to the left of the Edit button, and mark the Print option.
PolishJeśli je wydrukować na papierze, to tysiące kilogramów.
Well, if you print it out, it looks like a thousand pounds of material that you're carrying around all the time.
PolishMożesz także pobrać dokument jako plik w innym formacie, a następnie wydrukować ten plik.
You can also download a document to another file format, and then print that file. ~~~ To download a document, follow these steps: