PL

wydolność {żeński}

volume_up
1. ogólne
Metformina zwiększa wydolność transportu specyficznych błonowych transporterów glukozy (GLUT- 1 i GLUT- 4).
Metformin increases the transport capacity of specific types of membrane glucose transporters (GLUT-1 and GLUT-4).
Metfromina zwiększa wydolność transportu specyficznych błonowych transporterów glukozy (GLUT - 1 i GLUT- 4).
Metformin increases the transport capacity of specific types of membrane glucose transporters (GLUT-1 and GLUT-4).
Physical capacity:
wydolność
Musimy nadzorować wydolność naszych systemów zabezpieczenia społecznego i emerytalnych, które są jedną z najbardziej charakterystycznych cech europejskiego modelu solidarności.
We need to oversee the viability of our social security and pension systems, which are one of the characteristic features of the European solidarity model.
2. "nerek/wątroby"
wydolność
volume_up
function {rzecz.} (liver/kidney function)
U osób w podeszłym wieku może być konieczna modyfikacja dawki ze względu na pogarszającą się z wiekiem wydolność nerek (patrz Tabela 2).
Elderly patients may require dosage adjustment because of declining renal function with age (see Table 2).
W 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia leczenia i w trakcie dalszego leczenia lekarz wykona badanie sprawdzające wydolność płuc i oceni jak ol
O nce you start treatment, your doctor will check your lung function again after 6 months and at other times to see how well you are tolerating EXUBERA.
Ze względu na większe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku, lekarz zapisując tym osobom lek CHAMPIX powinien brać pod uwagę wydolność ich nerek.
Because elderly patients are more likely to have decreased renal function, prescribers should consider the renal status of an elderly patient.

Przykłady użycia - "wydolność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMetformina zwiększa wydolność transportu specyficznych błonowych transporterów glukozy (GLUT- 1 i GLUT- 4).
Metformin increases the transport capacity of specific types of membrane glucose transporters (GLUT-1 and GLUT-4).
PolishMetfromina zwiększa wydolność transportu specyficznych błonowych transporterów glukozy (GLUT - 1 i GLUT- 4).
Metformin increases the transport capacity of specific types of membrane glucose transporters (GLUT-1 and GLUT-4).
PolishU osób w podeszłym wieku może być konieczna modyfikacja dawki ze względu na pogarszającą się z wiekiem wydolność nerek (patrz Tabela 2).
Elderly patients may require dosage adjustment because of declining renal function with age (see Table 2).
PolishW 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia leczenia i w trakcie dalszego leczenia lekarz wykona badanie sprawdzające wydolność płuc i oceni jak ol
O nce you start treatment, your doctor will check your lung function again after 6 months and at other times to see how well you are tolerating EXUBERA.
PolishJeśli wydolność nerek jest bardzo słaba (klirens kreatyniny < 10 ml/ min), pacjentom dorosłym nie należy podawać wiecej niż 2 g ceftriaksonu na dobę.
If the condition of the kidney is very poor (creatinine clearance of < 10 ml/ min), the daily dose of ceftriaxone should not exceed 2 g in adult patients.
PolishMusimy nadzorować wydolność naszych systemów zabezpieczenia społecznego i emerytalnych, które są jedną z najbardziej charakterystycznych cech europejskiego modelu solidarności.
We need to oversee the viability of our social security and pension systems, which are one of the characteristic features of the European solidarity model.
PolishZe względu na większe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku, lekarz zapisując tym osobom lek CHAMPIX powinien brać pod uwagę wydolność ich nerek.
Because elderly patients are more likely to have decreased renal function, prescribers should consider the renal status of an elderly patient.
PolishNa niebieskim pasku, u dołu wykresu, widzimy jaką powinna mieć maksymalną szybkość wydechową, szybkość wydechu i wydolność płuc, opierając się na jej wieku, płci i wzroście.
In the blue bar at the bottom of the graph, it shows what her peak expiratory flow rate, what her exhalation rate or lung health, should be based on her age, gender and height.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia preparatem Enurace 50 należy starannie zbadać wydolność sercowo - naczyniową psa, a następnie podczas leczenia należy ją okresowo monitorować.
The dog's cardiovascular functionality should be carefully assessed before the start of the treatment with Enurace 50 and it should be periodically monitored during the treatment.