"wydatki budżetowe" - angielskie tłumaczenie

PL

"wydatki budżetowe" po angielsku

PL

wydatki budżetowe {niemęskoosobowy}

volume_up
1. Ekonomia
wydatki budżetowe
W tym celu państwa w Europie muszą wprowadzić środki nadzwyczajne, ograniczyć wydatki budżetowe, czasowo zawiesić planowane obniżenia podatków, a nawet podwyższyć podatki.
To this end, countries in Europe are compelled to introduce emergency measures, reduce budgetary expenditures, temporarily suspend planned tax reductions and even raise taxes.

Przykłady użycia - "wydatki budżetowe" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTo zielony obszar pozostający poza kontrolą, której podlegają wydatki budżetowe.
This is a grey area outside the scope of the control to which budgetary expenditure is subject.
PolishWierzymy, że im więcej szczegółów zawierają wydatki budżetowe, tym łatwiej będzie kompetentnej władzy budżetowej monitorować jego wdrożenie.
We believe that the more detailed budgetary expenditure is, the simpler it will be for the competent budgetary authority to monitor its implementation.
PolishW następstwie kolejnych reform w zakresie konkurencyjności wydatki budżetowe przeznaczone na cele rolnicze spadły do poziomu 35 % w okresie budżetowym 2007-2013.
However, following a serious of competitive reforms, agricultural spending in the budget fell to 35% for the financial period 2007-2013.
PolishParlament posiada komisję, która monitoruje wydatki budżetowe i każdego roku dokonuje oceny wykonania przez Komisję budżetu na poprzedni rok.
Parliament has a committee that monitors how the budget is spent, and every year passes judgement on the Commission's handling of the previous year's budget.
PolishW tym celu państwa w Europie muszą wprowadzić środki nadzwyczajne, ograniczyć wydatki budżetowe, czasowo zawiesić planowane obniżenia podatków, a nawet podwyższyć podatki.
To this end, countries in Europe are compelled to introduce emergency measures, reduce budgetary expenditures, temporarily suspend planned tax reductions and even raise taxes.
PolishKomisja Europejska podjęła, zwłaszcza w ostatnich latach, ważne kroki na rzecz usprawnienia kontroli, szczególnie jeżeli chodzi o wsparcie budżetowe i wydatki w państwach niestabilnych.
In recent years, in particular, the European Commission has made important steps towards improving control, especially as regards budget aid and spending in fragile states.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wydatki budżetowe"

wydatki rzeczownik
wydatki związane z prowadzeniem firmy rzeczownik
wydatki ogólne rzeczownik
English
cięcia budżetowe rzeczownik