PL

wydatek {męski}

volume_up
Lecz coraz więcej ludzi uważa to za zbędny wydatek.
But most people see this as unnecessary expenditure.
Moich wyborców, wśród których jest wiele najbiedniejszych osób w Londynie, nie stać na taki wydatek.
My constituents, who are some of the poorest in London, cannot afford that kind of expenditure.
Kwoty te stanowią wydatek ekonomiczny, który miasta i mieszkający w nich podatnicy muszą ponieść.
These represent economic expenditure that has to be borne by the towns and by the towns' taxpayers.
wydatek (też: koszt)
W ich przypadku wydatek nijak nie przekłada się na korzyść.
Here, the expense bears no relation to the benefit.
Ponadto każdy wydatek ponoszony przez te instytucje powinien być wyraźnie wyszczególniony i uzasadniony.
Furthermore, each expense incurred by the institutions should be clearly specified and justified.
Jest to w końcu największy wydatek w budżecie domowym wielu rodzin, które oczekują, że będziemy je chronić.
After all, this is the biggest budget expense many families have in a year and they expect us to protect them.
wydatek (też: nakład)
Stanowi ona około połowy corocznych globalnych wydatków na pomoc.
It is approximately half of the annual global aid outlay.
Każdy kraj chciałby zaliczyć do kategorii pomocy rozwojowej jak najwięcej wydatków.
Each country would like to allocate as much outlay as possible to the category of development aid.
Jest to bowiem łączny wydatek na Instytut oraz sieć Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWI), które miałyby pochłonąć większość środków.
This is the total outlay on the Institute and the network of Knowledge and Innovation Communities (KICs) that are expected to absorb most of the funds.

Przykłady użycia - "wydatek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMoich wyborców, wśród których jest wiele najbiedniejszych osób w Londynie, nie stać na taki wydatek.
My constituents, who are some of the poorest in London, cannot afford that kind of expenditure.
PolishKwoty te stanowią wydatek ekonomiczny, który miasta i mieszkający w nich podatnicy muszą ponieść.
These represent economic expenditure that has to be borne by the towns and by the towns' taxpayers.
PolishZakup samochodu to często największy wydatek gospodarstw w Unii Europejskiej, po kupnie domu.
Buying a car is often the biggest expenditure households in the European Union have, after buying a house.
PolishPonadto każdy wydatek ponoszony przez te instytucje powinien być wyraźnie wyszczególniony i uzasadniony.
Furthermore, each expense incurred by the institutions should be clearly specified and justified.
PolishW ich przypadku wydatek nijak nie przekłada się na korzyść.
Here, the expense bears no relation to the benefit.
PolishJest to w końcu największy wydatek w budżecie domowym wielu rodzin, które oczekują, że będziemy je chronić.
After all, this is the biggest budget expense many families have in a year and they expect us to protect them.
PolishLecz coraz więcej ludzi uważa to za zbędny wydatek.
But most people see this as unnecessary expenditure.
PolishNa przykład opłaty za ogrzewanie stanowią największy wydatek dla mieszkańców i należy je unormować, a nawet zmniejszyć.
The charges relating to heating, for instance, are a major expense for tenants and they need to be regulated and even reduced.
PolishJest to bowiem łączny wydatek na Instytut oraz sieć Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWI), które miałyby pochłonąć większość środków.
This is the total outlay on the Institute and the network of Knowledge and Innovation Communities (KICs) that are expected to absorb most of the funds.
PolishOdgórny wydatek 200 miliardów euro z pieniędzy podatników bezpośrednio na inwestycje w ekologię i innowacje nie stanowi lekarstwa skutecznego dla 27 różnorodnych gospodarek.
Spending EUR 200 billion of taxpayers' money centrally on green investments and innovations is no cure for 27 different economies.
PolishByć może jest to wartościowy projekt, jednak zgoda na ten wydatek w tym momencie byłaby bez wątpienia niedbalstwem ze strony Parlamentu, który reprezentuje ludzi.
This may be a worthy project in its own right, but clearly it would be remiss of Parliament, which represents the people, to agree with this expenditure at this time.
PolishZachowanie takie, to dla tej ryby ogromny wydatek energetyczny a my nie mamy pojęcia, dlaczego tak postępuje. ~~~ To kolejna z wielkich tajemnic, które muszą zostać rozwiązane.
It's energetically very costly for this fish to do this, and we have no idea why it does it -- another one of these great mysteries that needs to be solved.
PolishNa przykład, jeśli zainwestuje się pieniądze w pracowników, w krótkim terminie jest to wydatek, ale z doświadczenia wiemy, że w długim terminie przyniesie on nam korzyści.
For example, if you invest in your workforce, it might perhaps be an expense in the short term, but experience has shown that it will pay dividends in the longer term.
PolishChciałabym tu zapytać moich kolegów posłów z Niemiec: czym jest w Niemczech wydatek rzędu 1 miliarda euro, jeśli w tym samym czasie wydajemy 450 miliardów euro w postaci gwarancji bankowych?
I would simply like to ask my fellow Members from Germany: what is expenditure of EUR 1 billion in Germany if, at the same time, we are handing out EUR 450 billion in bank guarantees?

Synonimy (polski) dla "wydatek":

wydatek