"wydarzyć się" - angielskie tłumaczenie

PL

"wydarzyć się" po angielsku

volume_up
wydarzyć się {czas. zwr. dk}
PL

wydarzyć się {czasownik zwrotny dokonany}

volume_up
wydarzyć się (też: zdarzyć się)

Przykłady użycia - "wydarzyć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJest on przeznaczony na nieprzewidziane wypadki, które po prostu mogą się wydarzyć.
It is intended to be used for unforeseeable events that can quite simply just happen.
PolishIstnieje bowiem ryzyko, że podobne wypadki mogą wydarzyć się również w Europie.
In fact, there is a risk of similar episodes occurring in Europe, too.
PolishTrudno bowiem przewidzieć, co może wydarzyć się w krajach postsowieckich w przyszłości.
It is hard to predict what might happen in the post-Soviet states in future.
PolishWszystko mogło się wydarzyć tak szybko, bo pomogło nam wielu ludzi.
And this all happened really quickly because of a lot of help from a lot of people.
PolishJednak kiedy dotrze się na dno oceanu, może się wydarzyć coś dziwnego.
But when you get down to the bottom of the ocean, that's where things get really strange.
PolishJeżeli miałoby to się wydarzyć po raz kolejny, nie wiem skąd Komisja weźmie pieniądze.
If this were to happen again, I would not know where the Commission would get the money from.
PolishMożna rzec, że to łatwe, ale musimy być skrupulatni, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć.
You might say this is easy but you have to be thorough, so you never know.
PolishPrzewidywania, co może się wydarzyć w Sudanie, to wróżenie z fusów.
Predictions of events in Sudan are nothing but crystal-ball gazing.
PolishIncydent, który miał miejsce w Egipcie, mógł wydarzyć się gdziekolwiek.
Mr President, the incident that took place in Egypt could undoubtedly have happened elsewhere.
PolishCoś takiego nie mogłoby się wydarzyć w żadnym innym parlamencie na świecie.
It would not happen in any other parliament in the world.
PolishMusi stać się rzeczywistością i musi wydarzyć się za naszego życia.
This must become reality and it must happen within our lifetime.
PolishUświadamia nam ona, że pomimo przepisów i kontroli takie wypadki mogą wydarzyć się w każdej chwili.
It highlights to us that, in spite of legislation and controls, such accidents can occur at any time.
PolishTo, co niewyobrażalne, może się jednak wydarzyć, i wydarzy się, mimo udzielanych zapewnień.
However, the unimaginable may well happen, and is about to happen, despite the reassurances that are being given.
PolishDo 2019 roku banki muszą dostosować się do nowych przepisów, a w międzyczasie wszystko może się wydarzyć.
The banks have until 2019 to comply with the new provisions and, in the meantime, anything can happen.
PolishTo nie do przyjęcia i nie powinno się wydarzyć w przyszłości.
This is unacceptable and must not happen in future.
PolishFakt, że wielu posłów zagłosowało niezgodnie z listami głosowań swoich grup, sprawił, że mógł się wydarzyć cud.
The fact that many Members did not comply with their group's voting lists made the miracle possible.
PolishAby do tego doszło, bardzo wiele musiało się wydarzyć.
A great deal must have taken place for that to happen.
PolishTen wypadek mógł się wydarzyć, a jednak podobno przestrzega się całego dorobku prawnego z zakresu ochrony środowiska?
This accident was able to happen, and yet apparently all the environmental legislation was observed?
PolishNie ma oczywiście wątpliwości, że zdarzenie w Fukushimie było katastrofą, która nie powinna była się wydarzyć.
There is no doubt, of course, that the accident at Fukushima was a catastrophe. It should not have happened.
PolishCzy nasi kredytodawcy ostatniej szansy przygotowani są na najgorsze, co może się wydarzyć w takich okolicznościach?
Do we have our lenders of last resort ready to meet the very worst which might occur in such a circumstance?

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wydarzyć się"

wydarzyć czasownik
English
się zaimek
opróżnić się czasownik
English
opróżniać się czasownik
English
zapaść się czasownik
udawać się czasownik
English
zapadać się czasownik
udać się czasownik
English
przepalać się czasownik
English
przepalić się czasownik
English
brać się czasownik
English
wgłębić się czasownik
English
całować się czasownik
wziąć się czasownik
English
przekonać się czasownik
English