"wydalony" - angielskie tłumaczenie

PL

"wydalony" po angielsku

volume_up
wydalony {przym. m.}
PL

wydalony {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wydalony (też: usunięty, wyrzucony)
Po przylocie na miejsce zostałem wydalony, ponieważ jestem posłem do PE.
On arrival at the airport, I was expelled due to being an MEP.
Zadzwoniłem do pana komisarza Frattiniego, który zapewniał mnie, że żaden obywatel rumuński nie zostanie wydalony bez uprzedniego wydania wyroku sądu.
I phoned Commissioner Frattini, who assured me that no Romanian would be expelled without having met a judge.
Po trzecie wspomniano, że pan van Baalen został oskarżony o prowadzenie rozmów dotyczących przewrotu, i dlatego został wydalony z kraju.
My third point is that it was said that Mr van Baalen was accused of discussing a coup and this is why he was expelled from the country.
wydalony (też: wydzielany)
Zostaje wydalony w niezmienionej postaci do moczu.
It is excreted unchanged in the urine.
Wiąże się on z żelazem w organizmie, tworząc związek („ kompleks chelatowy ”), który może zostać wydalony z organizmu, głównie z moczem, a w mniejszym stopniu z kałem.
It binds to iron in the body to form a compound (a ‘ chelate’) that can be excreted by the body, mainly in the urine, and to a lesser extent in the faeces (stools).

Przykłady użycia - "wydalony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishHydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, ale zostaje szybko wydalony przez nerki.
Hydrochlorothiazide is not metabolized but is eliminated rapidly by the kidneys.
PolishMoże upłynąć do 6 miesięcy zanim lek zostanie całkowicie wydalony z organizmu.
It may take up to 6 months for Herceptin to be removed from the body.
PolishPo przylocie na miejsce zostałem wydalony, ponieważ jestem posłem do PE.
On arrival at the airport, I was expelled due to being an MEP.
PolishKiedy oddychamy, wytwarzamy dwutlenek węgla, który powinien być wydalony z systemu.
Now, as we breathe, we produce carbon dioxide, and that carbon dioxide needs to be scrubbed out of the system.
PolishPowstały HFIP ulega natychmiast koniugacji z kwasem glukuronowym, a następnie zostaje wydalony z moczem.
Once formed, HFIP is rapidly conjugated with glucuronic acid and eliminated as a urinary metabolite.
PolishZostaje wydalony w niezmienionej postaci do moczu.
PolishZadzwoniłem do pana komisarza Frattiniego, który zapewniał mnie, że żaden obywatel rumuński nie zostanie wydalony bez uprzedniego wydania wyroku sądu.
I phoned Commissioner Frattini, who assured me that no Romanian would be expelled without having met a judge.
PolishPo trzecie wspomniano, że pan van Baalen został oskarżony o prowadzenie rozmów dotyczących przewrotu, i dlatego został wydalony z kraju.
My third point is that it was said that Mr van Baalen was accused of discussing a coup and this is why he was expelled from the country.
PolishMamy też pytania dotyczące zakazu wjazdu, a artykuł 9 wyjaśnia, że powinna to być ogólna zasada dla każdego, kto zostaje przymusowo wydalony.
We also have questions about the entry ban, and Article 9 makes clear it should be the general rule for anybody who is returned involuntarily.
PolishCieszę się, że pan van Baalen powrócił do Europy bezpiecznie i że został wydalony z kraju już na pokładzie samolotu.
Mr President, I am pleased to see that Mr van Baalen has returned to Europe safely and that he was only expelled when he was already on the plane.
PolishLaurence Coates, socjalista piszący pod pseudonimem Vincent Kolo, wydawca "Chinaworker.info”, został zatrzymany na granicy i wydalony z Chin z zakazem powrotu.
Laurence Coates, a Socialist who writes under the name of Vincent Kolo, who is the editor of 'chinaworker.info', was detained at the border and banned from China.
PolishWiąże się on z żelazem w organizmie, tworząc związek („ kompleks chelatowy ”), który może zostać wydalony z organizmu, głównie z moczem, a w mniejszym stopniu z kałem.
It binds to iron in the body to form a compound (a ‘ chelate’) that can be excreted by the body, mainly in the urine, and to a lesser extent in the faeces (stools).